Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. september

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 17. septemberForeningen Grafill har laget en egen nettside for de av sine medlemmer som skal utlyse en anbudskonkurranse. På bildet Lene Renneflott, daglig leder i Grafill, som er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon. (foto Aksel Jermstad).

Skriv ut artikkelen

Mange har anskaffelses-forventninger til ny regjering, LO- og NHO-foreninger går for minimum 50% miljøvekting og i statsbudsjettet for 2022 blir det mer penger til StartOff. Det er klart hvem som skal evaluere hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet, og Kofa er i vinden. Møbelbransjen i Sverige er lei det de kaller slendrian når det gjelder hemmelighold, og Danmark utsetter innføring av lovpliktig e-handel i det offentlige. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Høstens første Anbud365-webinar

Høstens første av de populære, gratis frokostwebinarer til Anbud365 nærmer seg. 29.september skal eksperter fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig øse av sin kompetanse om oppdragsgivers plikt til å håndheve kontrakten. Påmeldingslenke kommer på Anbud365 rett over helgen. Følg med!

Anskaffelseskonferansen i år trolig heldigital

DFØs Anskaffelseskonferanse arrangeres 23. november og blir trolig heldigital, etter hva Anbud365 erfarer. På årets konferanse skal også Anskaffelsesprisen deles ut. Den vil gå til et samarbeid mellom en virksomhet og leverandør som har fått til smarte og gode anskaffelser.

Krever minimum 50% miljøvekting

Miljøvekting i anskaffelser må heves fra minimum 30% til 50% og nullutslipp må prioriteres klarere i innkjøpsprosesser, krever organisasjonene i «Krafttak», som er de store foreningene og forbundene innenfor industri- og kraftsektoren i LO og NHO.

Flere millioner til StartOff neste år

Regjeringen foreslår å tilføre StartOff-ordningen som ble lansert i fjor fem millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for 2022, til totalt 13 millioner kroner, skriver shifter.no. I løpet av neste regjeringsperiode vil de ha en tidobling. Men da er det nye koster i regjeringsapparatet som bestemmer, så her får tiden vise.

Skal evaluere innkjøp og seriøsitet

Deloitte kapret kontrakten om evaluering av hvordan offentlige innkjøp bidrar til å fremme seriøsitet. Det var fem kvalifiserte tilbydere, melder Arbeids- og sosialdepartementet.

Anskaffelses-forventninger til ny regjering

Mange har ønsker og forventninger til den nye regjeringen:

Kofa (1): Avgjørelse for retten

Bodø kommune har i Oslo tingrett tatt ut en stevning mot Klagenemndsekretariatet, der Kofa inngår, melder Avisa Nordland. KOFA utstedte i juli i år et gebyr til Bodø kommune på 11,6 mill og konkluderte med at kommunen har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med anskaffelse av IKT-utstyr fra Atea.

Kofa (2): Ville ikke behandle terningkastsak

Kofa mener saken der en strømkontrakt ble valgt ved terningkast er uhensiktsmessig å behandle, skriver khrono.no. Da Universitetet i Tromsø skulle velge strømleverandør hadde tre strømleverandører stilt likt, og terningkast ble ansett som den tryggeste og mest objektive metoden for å velge mellom dem. Og av sikt ble det altså klagesak.

Flyrutekontrakt på tre måneder

Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakt for drift av flyruten Stord – Oslo i perioden 1. 10 til 31. 12 til DAT A/S og UAB DAT LT. Selskapene var eneste tilbyder. Flyruten ble før pandemien operert på kommersielle vilkår. Det midlertidige kjøpet bidrar til å opprettholde rutedriften i en periode med redusert etterspørsel.

A-krim og BaneNORs leverandører

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Jernbanedirektoratet skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at Bane NOR har systemer som medvirker til at foretakets leverandører følger lover og regler, heter det i direktoratets tildelingsbrev for 2021.

LO: Luftambulansetjenester ikke på anbud

Man gambler med helseberedskapen med opprivende anbudsrunder på ambulansetjenestene. – Offentlig drift og operasjon vil sikre best kvalitet på disse livsviktige tjenestene, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Nettside med info om anbudskonkurranse

Foreningen Grafill har laget en nettside for dem som skal utlyse en anbudskonkurranse. Når man velger konkurranse som metode for kjøp av designtjenester, er det en del elementer som må være på plass, skriver Grafill som er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon.

Samarbeid for å stoppe useriøse

Sortland kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sortland kommune og Skatteetaten har inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

Material-spesifikasjon i anbudspapirer

De regionale forskingsfondene Oslo og Viken har gitt støtte til forprosjekter for sirkulære tredekker, der bl.a. NMBU, Vill Energi, Ragn-Sells og Resirqel er med. I den forbindelse har aktørene ønsker om endringer: Det må spesifiseres i anbudspapirer at materialkvaliteten skal beholdes i bygg- og rivningsentrepriser.

Legger for lite til rette for ressurseffektivitet

Kontraktsform og anskaffelser legger i for liten grad til rette for en helhetlig og ressurseffektiv håndtering av jord- og steinmasser. Det fremgår av en rapport fra et prosjekt der 10 etater er sammen om å anbefale tiltak og virkemidler for bedre utnytting og håndtering av ikke-forurensede overskuddsmasser, heter det i anleggsmaskinen.no.

Lei av hemmelighold-slendrian

Møbelbransjen i Sverige har i en tid lagt merke til at mer og mer av dokumentasjonen i anbudskonkurranser taushetsbelegges. Bransjen vil gjerne bidra til å bryte denne onde spiralen som innkjøpere og leverandører nå er i, der krav om hemmelighold brukes på en altfor slendrianmessig måte, heter det på offentligaffarer.se.

Danmark utsetter lovpliktig e-handel

Krav om e-handel i dansk offentlig sektor på en rekke innkjøpsområder innføres ikke fra 1. januar 2023, som det ellers var planlagt, melder Økonomistyrtelsen. Således vil de varslede regler om lovpliktig e-handel ikke tre i kraft i 2023. Det er fortsatt obligatorisk for statlige institusjoner å e-handle på en rekke av avtalene i Statens Indkøbsprogram.

Skreddersydde rapporter om grønne innkjøp

Statens og Kommunernes indkøbsService (SKI) vil tilby flere og mere detaljerte innkjøpsrapporter, som bl.a. kan vise hvordan arbeidet med grønne innkjøp utvikler seg. Det vil gi verdifull kunnskap som både SKI og offentlige organisasjoner selv kan benytte i utviklingen av nye innkjøpsavtaler.

Standardiserte anskaffelser veien å gå

Skånske kommuner sløser bort 420 mill i året på unødige energikostnader i sine eiendommer. Bruk av energispare-prosjekter i stor skala og standardiserte anskaffelser er nøkkel til effektivisering. Derfor har länsstyrelsen i Skåne gjennomført et prosjekt for energieffektivisering for å hjelpe sine kommuner til å komme i gang.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. september"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.