Nettverk som legger grunnlag for innovative anskaffelser i Sverige

Anbud365: Nettverk som legger grunnlag for innovative anskaffelser i Sverige Energimyndigheten i Sverige har drevet flere vellykkede, strategiske bestillernettverk i over 30 år. På bildet Energimyndighetens generaldirektør Robert Andrén (foto: Adam af Ekenstam).

Skriv ut artikkelen

Svenske offentlige oppdragsgivere, ofte kommuner, benytter seg gjerne av såkalte strategiske bestillernettverk for å jakte på nye løsninger i markedet, m.a.o. fremme innovasjon. Poenget er å finne et behov som er felles, og så samarbeide for å forberede markedet og lede aktuelle leverandører i ønsket retning. Nettverket er som en forening, der medlemmene møtes med jevne mellomrom og får en forening om hvilke innkjøpsutfordringer av innovativ karakter man står ovenfor i tiden fremover. Og så beslutter de hvordan markedsdialog mm i den forbindelse skal drives.

I et såkalt bestillernettverk i svensk forstand dreier det seg ikke om enkeltanskaffelser eller samordnede anskaffelser, men om forberedelser til kommende anskaffelser – i regi av en eller flere i nettverket. Det handler om å utvikle forutsetninger i markedet og lede leverandørene i en bestemt retning. I sin beskrivelse av slike nettverk skriver Upphandlingsmyndigheten at det å arbeide sammen slik også er en måte å redusere risiko og samtidig drive utvikling og innovasjon.

Nettverket kan bestå av innkjøpere og bestiller på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og de arbeider gjerne med behovsanalyse, markedsdialog og innovasjonsaktiviteter i forkant av en eventuell anskaffelse. Gjennom å samles om en felles utfordring, et behov eller et aktuelt problem kan nettverket friste foretak til å interessere seg for området. Også små og mellomstore bedrifter kan ha nytte av denne måten å arbeide på, heter det, ettersom det øker mulighetene for å gjøre forretninger med flere offentlige kunder.

Dialog og samarbeidsflate

Et nettverk kan startes på initiativ av en behovseier i det offentlige, gjerne en kommune. Andre dannes på initiativ fra statlige myndigheter som har et sektoransvar på områder med presserende samfunnsmål. En viktig forutsetning for å lykkes er å skape ulike samarbeidsflater med representanter fra innovatørorganisasjoner, sivilsamfunnet, interesseorganisasjoner, næringslivet, forskningsinstitutt og universiteter. Å ha dialog er viktig, om hvordan behov kan tilgodeses på sikt, krav på løsninger, forretningsmodeller og hvilken kunnskap som trengs for å forstå behovene og utvikle nye løsninger. 

For å øke nytten og effekten av nettverkenes arbeid er det sentralt med spredning av lærdom, kunnskap, erfaringer, samt metoder og verktøy så vel innenfor nettverket som til andre aktører utenfor dette, skriver Upphandlingsmyndigheten. Nettverkets samlede kompetanse er gjerne høy og det blir egentlig et kunnskaps- og kompetansesenter på det aktuelle området. Det fungerer som ett nav for de behov som skal tilfredsstilles for nettverkets respektive samarbeidspartnernes prosjekt.

Bestillernettverk i 30 år

Energimyndigheten i Sverige har drevet flere vellykkede, strategiske bestillernettverk i over 30 år, forteller Upphandlingsnmyndigheten. Ett av disse er BeBo (for energieffektive boliger), som består av et tjuetalls eiendomseiere fra både privat sektor og fra kommunale boligforetak. Et annet er Belok (for energieffektive lokaler), der 28 av Sveriges største eiendomseiere i offentlig og privat sektor er medlemmer. De to nettverkene har gjennomført flere enn 50 suksessrike innovative anskaffelser siden tidlig på 1990-tallet.

Bli den første til å kommentere på "Nettverk som legger grunnlag for innovative anskaffelser i Sverige"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.