Anbud365-kommentatorene (III): Lokalt næringsliv må også tilpasse seg

Anbud365:

Skriv ut artikkelen

Kommunen skal sørge for å gjennomføre sine konkurranser på en slik måte at små og mellomstore leverandører kan delta på konkurrerende vilkår. Det er ett av delmålene iden nye anskaffelsesstrategien som Fellesenhet Anskaffelser Gjøvikregionen er i ferd med å jobbe fram. Det opplyser Arve Sandvoll, rådgiver – Anskaffelser, fellesenhet i Gjøvikregionen. Han er medlem av Anbud365s kommentatorkorps, og slår fast at lokalt næringsliv må tilpasse seg nye situasjoner, holde seg oppdatert, tilrettelegge egen virksomhet etter forholdene. Det er ikke alltid den beste løsningen å løpe til politikerne med en gang det er problemer, selv utenfor egen kontroll.

Anbud365 ville igjen sjekke ut en problemstilling med sitt kommentatorkorps. En rekke presseoppslag og revisjoner av anskaffelsesstrategier i høst har rettet oppmerksomheten mot å prioritere lokale bedrifter når det offentlige gjør anskaffelser. Bakgrunnen er generelt et ønske om å sikre lokalt næringsliv og arbeidsplassene (på bekostning av andre, gjerne store foretak utenfra, spesielt et ønske nå i pandemi-tider, der lokalt kjøp kan fremstå som støtte til overlevelse av stedlig næringsliv. Kravet kommer fra politikere og næringsliv.

Og da stilte vi to spørsmål – et prinsipielt (til alle) og et til de i kommentatorkorpset som kan tenkes å møte kravet/behovet for å prioritere lokale næringsdrivende:

  • Hva er deres prinsipielle synspunkter på å prioritere lokale hensett til anskaffelsesregelverkets formål og når regelverket skal være en katalysator for grønn omstilling?
  • Hvordan er situasjonen hos dere, merker der et slikt press? Gjør dere grep for å prioritere de lokale? I tilfelle hvordan.

Denne gangen kommer synspunktene fra

Arve Sandvoll, rådgiver – Anskaffelser, fellesenhet i Gjøvikregionen

Han forteller at Fellesenhet Anskaffelser Gjøvikregionen har en anskaffelsesstrategi som det for tiden jobbes aktivt med å revidere. Strategiene har 6 delmål, brutt ned fra hovedmålet om at kommunene i fellesskap kan oppnå økonomiske fordeler, lavere kostnader, bedre ressursutnyttelse og en ivaretakelse av samfunnsansvaret på en slik måte at det skaper tillitt til det kommunale anskaffelsesarbeidet. Visjonen er at den skal skape økt verdiskapning ved bruk av effektiv ressursutnytting av kommunens samlede ressurser og da mot et økonomisk perspektiv.

Det økonomiske perspektivet handler bl.a. om digitalisering og gevinstrealisering gjennom å ha oversikt over anskaffelsene, tilpasset organisering, samordning, samfunnsnyttig mønster og adferd som kan føre til kontroll, lojalitet og styring av anskaffelsene.

Viktige delmål, løfter Sandvoll frem, skal ivareta kommunenes samfunnsansvar mot den økonomiske målsetting:

  • Samfunnsansvar, miljø, omdømme, klima/energi – hensyn til anskaffelsesregelverkets formål, også forholdet til grønn omstilling.

Kommunenes ansvar i et anskaffelsesperspektiv er ikke primært å prioritere de lokale, men gjøre dette gjennom sentrale avtaler med lokal levering, tilrettelegging og oppfølging.

  • Leverandørstrategi: «Kommunen skal sørge for å gjennomføre sine konkurranser på en slik måte at små og mellomstore leverandører kan delta på konkurrerende vilkår»

Lokalt næringsliv må også tilpasse seg nye situasjoner, holde seg oppdatert, tilrettelegge egen virksomhet etter forholdene. Det er ikke alltid den beste løsningen å løpe til politikerne med en gang det er problemer, selv utenfor egen kontroll. – Så langt har vi vært lojale til eksisterende avtaler, men ja, vi har tilpasset noen anskaffelser til de lokale i nærområdet spesielt innenfor smittevernutstyr, konstaterer Sandvoll. Men vi har ikke fått noe krav fra politikere. Noen har prøvd seg, men da tilbyr vi heller informasjon gjennom dialogmøter, veiledende kunngjøringer etc.

I forbindelse med revisjonen av strategien jobbes det tett sammen med regionens næringsrådgivere, spesielt innenfor grønne anskaffelser, innovative anskaffelser og partnerskap.

Bli den første til å kommentere på "Anbud365-kommentatorene (III): Lokalt næringsliv må også tilpasse seg"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.