Haglet med innspill til stortingsmelding – kompetanse- og kunnskapsløft sto sentralt

Anbud365: Haglet med innspill til stortingsmelding - kompetanse- og kunnskapsløft sto sentraltFra lyttemøtet i Nærings- og fiskeridepartementet, der departementets folk lyttet til og kommenterte innspill fra en rekke organisasjoner, kommuner og andre som vil bidra til stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det haglet med innspill og forslag da Nærings- og fiskeridepartementet forleden arrangerte et godt besøkt lyttemøte. Samarbeid mellom flere offentlige aktører som skal kjøpe, ble bl.a. trukket frem. Det kan gi besparelser og kompetanse når det gjelder innovasjon og krav om samfunnshensyn. Mye på møtet dreide seg om kompetanse og datainnhenting – behovet er erkjent og stort, innkjøperne i det offentlige forvalter 500 milliarder av samfunnets midler årlig.

Lyttemøtet ble arrangert som ledd i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser. Meldingen er ventet i løpet av et års tid.

Innspillene til departementet var mange, ingen hadde motforestillinger mot det som ventes som hovedpunktene i meldingen: Kompetanse/profesjonalisering, kunnskaps-/datainnhenting, SMB, innovasjon, digitalisering og samfunnsmessige hensyn. På møtet var det representanter for leverandører – interesseorganisasjoner – og innkjøpere, små og store kommuner, statlige etater, Difi, Initiativ for etisk handel og Miljøstiftelsen Zero.

En satsing på Anskaffelsesakademiet ble nevnt høyt opp på prioriteringslisten til en rekke av deltakerne på lyttemøtet.

Samfunnsmessige hensyn

KS etterlyste for øvrig en grensedragning mellom offentlige anskaffelser og arbeidet til politi, skatt, Arbeidstilsynet etc. når det gjelder å sikre samfunnsmessige hensyn og kjempe mot useriøst arbeidsliv. NAV etterlyste for øvrig forenklinger når det gjelder krav om samfunnshensyn – standardisering, maler, kriterier e.l.

NHO, Difi, KS mfl samarbeider i et prosjekt kalt «Øko-systemet for offentlige anskaffelser» med formål å avdekke barrierer, komme med analyser, foreslå virkemidler og felles tiltak for å fjerne hindre.

Terskelverdi

Den nasjonale terskelverdien som ble hevet i forbindelse med at nytt regelverk trådte i kraft for godt et år siden, er ikke tema for den kommende stortingsmeldingen, men opptar likevel mange av deltakerne på lyttemøtet. Meldingene som Virke får fra sine medlemmer gir ikke et entydig negativt bilde av konsekvensene av hevingen. Imidlertid mangler kunnskap, slik at det er vanskelig å trekke noen konklusjon. Departementet har lovet å evaluere hevingen av denne terskelverdien.

Blant prioriteringene fra NHOs side var forslag om et utvalg som kunne se nærmere på behovet for et eget tilsyn for offentlige anskaffelser, trolig noe i retning av hva Konkurrensverket i Sverige har anledning til.

KS på sin side advarte mot å bruke korrupsjons-argumentet i forbindelse med terskelverdi-hevingen. De anser dette argumentet som en mistenkeliggjøring av ansatte i det offentlige.

Et innspill fra Difi gikk på behovet for å utvikle en helhetlig plan for kompetanse i alle roller/på alle nivåer innenfor offentlige anskaffelser.

Samarbeide

Det er betydelige besparelser å oppnå dersom flere aktører samarbeider om innovative anskaffelser. Erfaringen kom fra Nasjonalt program for leverandørutvikling. Også Initiativ for etisk handel lanserte en ide der samarbeid mellom virksomheter kan være en løsning. Mange virksomheter kjøper innenfor samme kategori. Felles er det uansett kategori at det skal stilles krav om samfunnshensyn. Imidlertid er det vanskelig å få til at alle har den nødvendige kunnskap til å stille disse kravene rett og virkningsfullt. Dersom noen går sammen og utvikler kompetanse, kunnskap, kriterier, maler etc. innenfor sine respektive kategorier, kunne de øvrige med kjøp innenfor samme kategori søke svar på sine utfordringer der.

I Sverige tilbyr Upphandlingsmyndigheten også en praktisk støttetjeneste, Frågeportalen. LO undret seg på om en slik også ville dekket et behov her hjemme også.

Bli den første til å kommentere på "Haglet med innspill til stortingsmelding – kompetanse- og kunnskapsløft sto sentralt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.