Kontraktinngåelse ikke nødvendigvis samtidig med karensperiodens utløp

Anbud365: Kontraktinngåelse ikke nødvendigvis samtidig med karensperiodens utløpBrønnøysundregistrene, her ved sin direktør Lars Peder Brekk, fikk medhold i Kofa i en sak som gjaldt klage på en anskaffelse av oppføring og leie av kontorlokaler.

Skriv ut artikkelen

Det er ikke slik at tidspunktet for inngåelse av kontrakt må være sammenfallende med karensperiodens utløp, slår Kofa fast i en klagesak. En oppdragsgiver krevet dokumentasjon av full rettslig råderett over en tomt samtidig med inngåelse av kontrakt. Det måtte skje dagen etter utløpet av karensperioden, mente klageren, som dermed ikke fikk medhold av klagenemnda. Anskaffelsen gjaldt oppføring og leie av kontorlokaler.

Brønnøysundregistrene kunngjorde i april 2017 en konkurranse med forhandling for anskaffelse av leieavtale for kontorlokaler. Tilbyderne skulle stille med tomt og forutsetningsvis nyetablerte lokaler. I Kofa-sak 2018/88 mente en klager at den valgte leverandøren ikke oppfylte kravet til full rettslig råderett over eiendommen som skulle leies ut.

Det var angitt i konkurransegrunnlaget at «[l]everandøren må senest samtidig med inngåelse av leiekontrakt dokumentere full rettslig råderett over tomten der lokalene er etablert/tenkt etablert». Det var ikke gitt ytterligere presiseringer av kravet. Ifølge klageren måtte kravet dokumenteres oppfylt senest dagen etter karensperiodens utløp. Kofa på sin side påpeker at det ikke er slik at tidspunktet for inngåelse av kontrakt må være sammenfallende med karensperiodens utløp. Nemnda er ikke enig med klageren i at kravet måtte være oppfylt senest dagen etter karensperiodens utløp, og bemerker at tilbudenes vedståelsesfrist var satt til fem måneder etter utløpet av tilbudsfristen.

Dokumentasjon på avtaletidspunktet

– Den naturlige språklige forståelsen av formuleringen, taler for at det var tilstrekkelig at dokumentasjonen forelå på det faktiske tidspunktet for avtaleinngåelse, fremholder Kofa. I vår sak dreier anskaffelsen seg om oppføring og leie av kontorlokaler. På grunn av anskaffelsens omfang og geografiske plassering, kan ønsket om størst mulig konkurranse tilsi at oppdragsgiver legger til rette for at leverandører som ikke allerede eier en egnet tomt kan delta i konkurransen. I et slikt tilfelle vil det kunne gi oppdragsgiver tilstrekkelig sikkerhet for kontraktsoppfyllelse at leverandøren dokumenterer rådighet over den nødvendige tomten først på tidspunktet for avtaleinngåelse.

Kravet om full rettslig råderett har ikke et entydig innhold, skriver Kofa, og må tolkes i lys av konkurransegrunnlaget. Kravet i konkurransegrunnlaget må leses i sammenheng med at det ble stilt for å gi oppdragsgiver tilstrekkelig sikkerhet for kontraktsoppfyllelse. Den valgte leverandøren inngikk i februar 2018 avtale som sikret rett til å erverve eiendommene. Selv om dette ikke innebar et fullbyrdet kjøp av de nødvendige eiendommene, ga avtalen den valgte leverandøren en «ubetinget rett» til å kjøpe eiendommene.

Sikkerhet for kontraktsoppfyllelse

Slik klagenemnda forstår konkurransegrunnlaget, ga dette oppdragsgiver tilstrekkelig sikkerhet for kontraktsoppfyllelse. Valgte leverandør oppfylte med dette kravet om full rettslig råderett på tidspunktet for avtaleinngåelse.

Den valgte leverandørens forutsetning om kjøp av eiendommene fratar ikke tilbudet dets bindende virkning. Konkurransegrunnlaget åpnet for at tilbyderne ikke trengte å være eiere av eiendommene på tilbudstidspunktet, og den valgte leverandørens tilbud inneholdt dermed ikke noe forbehold fra konkurransegrunnlaget. Det er heller ikke vist til andre forhold som kan medføre at tilbudet er uten bindende virkning.

Bli den første til å kommentere på "Kontraktinngåelse ikke nødvendigvis samtidig med karensperiodens utløp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.