KS-protest mot tiltak som kan begrense SMBs mulighet til å delta i anbud

Anbud365: KS tordner mot bygg- og anleggsforslag fra AnskaffelsesutvalgetKS, her ved Tor Allstrin, områdedirektør Advokatene, støtter forslaget fra mindretallet i Anskaffelsesutvalget til regulering av bygge- og anleggsanskaffelser under EØS terskelverdi (foto: Johnny Syversen).

Skriv ut artikkelen

Man kan ikke innta et forbud i anskaffelsesregelverket som begrenser lovlig innretningsformer etter arbeidsmiljøloven. Dette vil i såfall unødig begrense konkurransen i strid med anskaffelsesloven, og særlig begrense mindre bedrifters mulighet i å delta i anbudskonkurranser. På denne måten reiser KS skepsis til departementsplaner om tiltak som bidrar til at personer som utfører arbeid for leverandører til offentlige oppdragsgivere i størst mulig grad har fast ansettelse.

Nærings- og fiskeridepartementets og Arbeids- og inkluderingsdepartementets kom sist høst med forslag til endringer i anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter, i byggherreforskriften samt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det er første fase av Norgesmodellen det gjelder, en samling krav til bruk for offentlige innkjøpere i kampen mot useriøse aktører.

Som en del av arbeidet videre med Norgesmodellen er planen at Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil vurdere behovet for tiltak som bidrar til at personer som utfører arbeid for leverandører til offentlige oppdragsgivere i størst mulig grad har fast ansettelse, og som sikrer at arbeidstakere har en anstendig lønn.

KS er positive til at regjeringen ønsker å utarbeide en Norgesmodell, fremgår det av deres høringsuttalelse, men tiltakene som er foreslått, fremstår ikke som forholdsmessige eller formålstjenlige. Skriver KS, og:

Unødig konkurranse-begrensning

Slik KS vurdere det kan man ikke innta et forbud i anskaffelsesregelverket som begrenser lovlig innretningsformer etter arbeidsmiljøloven, da dette vil unødig begrense konkurransen i strid med anskaffelsesloven. Et slikt krav vil særlig begrense mindre bedrifters mulighet i å delta i konkurranser fordi de ikke har økonomiske ressurser til å ha mange faste ansatte og dermed er avhengig av å benytte midlertidig ansatte. I tillegg vil det gi svekket fleksibilitet for leverandørene, påpeker KS, fordi det begrenser bruken av egne ansatte ettersom disse må prioriteres i kontrakter med et slikt krav.

Et slikt krav vil også kunne være begrensende for utenlandske leverandører som kan ha en helt annen måte å organisere seg på enn norske selskaper, fremholder KS. Dessuten vil et slikt krav være generelt og abstrakt fordi kravet er knyttet til den generelle stillingsprosenten til de ansatte, uavhengig av hvor mye de jobber på den konkrete kontrakten og arbeidets art.

Tilknytning til kontraktens gjenstand

Kravet vil derfor også mangle tilknytning til kontraktens gjenstand. I tillegg vil kravet til konkurranse og forholdsmessighet stå i veien for å innta bestemmelser som begrenser leverandørens lovlige handlingsrom etter arbeidsmiljøloven gjennom kontraktsbestemmelser, poengterer KS i sin høringsuttalelse.

Bli den første til å kommentere på "KS-protest mot tiltak som kan begrense SMBs mulighet til å delta i anbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.