Lettere og grundigere sjekk av dokumentasjonsbevis fra leverandører

Anbud365: Lettere og grundigere sjekk av dokumentasjonsbevis fra leverandørerSeks departementer – med statsminister Erna Solberg i spissen – står bak regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge).

Skriv ut artikkelen

Nærings- og fiskeridepartementet skal vurdere å etablere en tjeneste for norske offentlige oppdragsgivere, slik at de bedre kan kontrollere dokumentasjonsbevis fra leverandører i offentlige anskaffelser. Tjenesten skal gi tilgang til relevant informasjon i offentlige registre. Dette skal være et verktøy i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet.

Regjeringen la nylig fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet. Offentlige anskaffelser er viet betydelig oppmerksomhet som et viktig virkemiddel i strategien.

– En måte å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på er å stille strengere krav til bestillere og leverandører, heter det. Det offentlige må gjennom sine anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Nytt anskaffelsesregelverk inneholder nye bestemmelser som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det er også viktig med fortsatt satsing på informasjons- og veiledningstiltak for å sikre god oppfølging av inngåtte kontrakter.

Samarbeidsprosjekt

Det er fortsatt utfordringer når det gjelder oppfølgingen av inngåtte kontrakter, særlig innen kommunal sektor. Derfor gjennomfører Arbeids- og sosialdepartementet fra 2017 et samarbeidsprosjekt med kommunesektorens organisasjon KS om informasjons- og kompetansetiltak for å følge opp forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Regjeringen minner om to nye bestemmelser i det nye regelverket for offentlige anskaffelser: oppdragsgiver stille krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden, og om bruk av lærlinger i kontrakter over en viss størrelse og varighet. Det er viktig med informasjon til oppdragsgiverne slik at bestemmelsene følges opp i samsvar med formålet. Berørte departementer har i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) utarbeidet veiledning om regelverket. Veiledningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no og www.anskaffelser.no.

Evaluering på sikt

Det er gjort til dels store endringer i regelverket, og det er derfor naturlig at sentrale elementer av regelverket på sikt blir evaluert, går det frem av strategidokumentet. Regelverket bør imidlertid virke et par år før det evalueres. Regjeringen vil følge med på hvordan regelverket fungerer i praksis, blant annet med tanke på hvilke effekter terskelverdiene har hatt. Regjeringen vil også følge med på virkningen regelverket får for antallet læreplasser.

I strategien tas det til orde for å utvikle en ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse. Her har Difi har laget et forslag til løsning for at offentlige innkjøpere enklere kan få tilgang til nødvendig informasjon om leverandører, og:

– Nærings- og fiskeridepartementet skal vurdere å etablere en tjeneste som er for norske offentlige oppdragsgivere, for å kontrollere dokumentasjonsbevis fra leverandører i offentlige anskaffelser. Tjenesten vil gi tilgang til relevant informasjon i enkelte offentlige registre, eksempelvis Skatteetaten for betalt skatt og merverdiavgift, Brønnøysundregistrene for firmaattest, konkurser og utskrift av regnskap og NAV for betalt arbeidsgiveravgift.

Bli den første til å kommentere på "Lettere og grundigere sjekk av dokumentasjonsbevis fra leverandører"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.