Nyutviklet klima-verktøy kan forenkle evaluering av leverandørers tilbud

Anbud365: Nyutviklet verktøy kan forenkle evaluering av leverandørers tilbudKlima og miljørådgiver Henrik B. Jakobsen i Gjøvik kommune har vært kontaktperson for Klimasats-prosjektet «Klimavennlige innkjøp‑analyse‑indikatorer», der kommunene Hamar, Stange og Løten har sammen med Gjøvik, deltatt.

Skriv ut artikkelen

I et Klimasats-prosjekt har fire kommuner i Innlandet – i samarbeid med SWECO – utviklet et klimaverktøy som kan hjelpe kommunene med å evaluere tilbud på klima i offentlige anskaffelsesprosesser. Løsningen konkretiserer og forenkle evalueringen av leverandørers tilbud i konkurranser, heter det i prosjektets sluttrapport, og kommunenes innkjøpspraksis vil gjøres mer klimavennlig over tid ved hjelp av dette verktøyet. Det dreier seg om et “nybrottsarbeid” siden det ikke eksisterer liknende løsninger i markedet per dags dato, ifølge rapporten.

I sluttrapporten som Anbud365 har fått tilgang til, fremgår det at kommunene Hamar, Stange, Løten og Gjøvik hadde et behov for å utvikle et verktøy som kan bidra og gjøre det enklere å vekte etter klima i anskaffelsesprosesser.

I Klimasats-prosjektet har kommunene i samarbeid med SWECO utviklet et klimaverktøy som kan hjelpe kommunene med å evaluere tilbud på klima i offentlige anskaffelsesprosesser. Verktøyet er basert på Multiple Decision Criteria Analysis (MCDA)- metoden i kombinasjon med visualiseringsverktøyet Power BI (PBI). Klimaindikatorer er nøye utvalgt og innlemmet i klimaverktøyet, og dette skal bistå kommunene i å evaluere tilbud ut fra et klimaøyemed.

Strategisk verktøy

Løsningen, heter det i rapporten, konkretiserer og forenkle evalueringen av leverandørers tilbud i konkurranser. Indikatorene i verktøyet er utformet slik at de kan svares opp av leverandørene og benyttes til å evaluere de forskjellige tilbudene opp mot hverandre (CO2‐ekvivalenter). Løsningen skal fungere som et strategisk verktøy og gi bedre datagrunnlag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Indikatorer er utformet slik at de skal kunne identifisere hvilke innkjøpskategorier det er økonomisk og klimamessig størst gevinst å hente (kost/nytte).

Verktøyet skal gjøre det mulig for kommunene å både differensiere og evaluere tilbud med tanke på utslippsreduksjoner. Da kan kommunene gjøre mer klimavennlige valg i en innkjøpsprosess, slås det fast. Klimaeffekten av tiltaket vil først gjøre seg gjeldende når verktøyet blir iverksatt via kommunenes ordinære anskaffelsesprosesser. Det er likevel rimelig å anta at tiltaket vil medføre vesentlige klimagassreduksjoner siden det vil gjøre det mulig å vekte og sammenlikne tilbud ut fra utslippsprofilen til den varen som skal kjøpes inn. Dette har ikke vært mulig å gjøre per dags dato ut fra ett og samme indikatorsett.

Krever kompetanse

Det har vært vesentlig for gjennomføring av prosjektet at alle kommunene har avsatt nok ressurser og tid til gjennomføringen, fremheves det i sluttrapporten. Det har vært nyttig å ha med prosjektmedlemmer som har kompetanse og erfaring fra ulike fagfelt. Gjennomføring av et slikt prosjekt har spesielt krevet spisskompetanse fra anskaffelsesområdet. Sammen med generell kompetanse innenfor klimaområdet har dette vært et viktig suksesskriterium.

Bli den første til å kommentere på "Nyutviklet klima-verktøy kan forenkle evaluering av leverandørers tilbud"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.