Produktivitetsguruer: Kutt særnorske regler!

Anbud365: Produktivitetsguruer: Kutt særnorske regler!– Andre mål og hensyn, for eksempel miljø og andre samfunnshensyn, vil kunne svekke konkurransen på leverandørsiden og gjøre offentlige anskaffelser dyrere. Det vil også gjøre regelverket komplisert og vanskelig å praktisere i tråd med hovedformålet, skriver Produktivitetskommisjonen.

Skriv ut artikkelen

De særnorske reglene for anskaffelser under EØS–terskelverdien bidrar til mer byråkratiske prosesser og bør derfor oppheves. Ikke–anskaffelsesfaglige krav bør ikke være en del av anskaffelsesregelverket. Dette er blant innspillene fra den regjeringsoppnevnte Produktivitetskommisjonen.

For kort tid siden presenterte Produktivitetskommisjonen sin andre utredning, NOU 2016:3 «Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi». Kommisjonen ble opprettet av regjeringen Solberg i februar for to år siden, og ledes av professor Jørn Rattsø. Blant annet tilsier mandatet til kommisjonen at den skulle peke på områder der myndighetene burde iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten.

Den vier flere sider til offentlige anskaffelser, og mener at slik virksomhet kan og bør være en kilde til innovasjon og produktivitetsforbedringer i offentlig sektor. Det er behov for forenklinger av lov om offentlige anskaffelser, heter det, og formålet med loven bør være effektiv ressursbruk. Og:

– Andre mål og hensyn, for eksempel miljø og andre samfunnshensyn, vil kunne svekke konkurransen på leverandørsiden og gjøre offentlige anskaffelser dyrere. Det vil også gjøre regelverket komplisert og vanskelig å praktisere i tråd med hovedformålet, skriver kommisjonen.

Færrest mulig andre mål

Kommisjonen mener det bør være færrest mulig andre mål enn effektiv ressursbruk. Andre mål kan nås mer effektivt gjennom andre og mer direkte virkemidler. Uklare regler der det må gjøres mange skjønnsmessige vurderinger, kan forhindre effektiv ressursbruk og øker risikoen for korrupsjon. Derfor støtter kommisjonen forslaget fra det såkalte forenklingsutvalget om at ikke–anskaffelsesfaglige krav ikke bør være en del av anskaffelsesregelverket.

– De særnorske reglene for anskaffelser under EØS–terskelverdien bidrar til mer byråkratiske prosesser og bør derfor oppheves, fortsetter kommisjonen, som understreker betydning av ledelsesforankring og innkjøpsfaglig kompetanse.

– Gode og framtidsrettede løsninger forutsetter at man klarer å utnytte kunnskap hos leverandøren, fremholder kommisjonen.  Innkjøpsprosedyrer som innebærer tettere samhandling med leverandører (for eksempel innovasjonspartnerskap) kan bidra til større innovasjonsgrad i offentlige anskaffelser, men stiller krav til innkjøpsfaglig kompetanse.

Bli den første til å kommentere på "Produktivitetsguruer: Kutt særnorske regler!"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.