Riksrevisjonen: Kritikkverdig at anskaffelsesstatistikk ikke er utviklet

Anbud365: Riksrevisjonen Kritikkverdig at anskaffelsesstatistikk ikke er utvikletNæringsminister Jan Christian Vestre (t.v.) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide oppfordres av Riksrevisjonen til «å stokke beina» når det gjelder grønne, offentlige anskaffelser. God koordinering er nødvendig for å sikre at grønne offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å nå klima- og miljøpolitiske mål, heter det.

Skriv ut artikkelen

Riksrevisjonen forstår at det er krevende og tar tid å etablere datagrunnlag og statistikk om offentlige anskaffelser generelt og grønne anskaffelser spesielt, men: – Vi finner det likevel kritikkverdig at dette ikke har vært utviklet når behovet har vært kjent i mange år, slår Riksrevisjonen fast i sin undersøkelse om grønne, offentlige anskaffelser. I tildelingsbrevet for 2021 fikk Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) i oppdrag å legge til rette for å fremskaffe bedre innkjøpsdata som blant annet kan gi en oversikt over omfanget av grønne anskaffelser i statlige virksomheter.

I «Riksrevisjonens undersøkelse av grønne offentlige anskaffelser – Dokument 3:5 (2021–2022)» rapporteres anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere: Bidrar den til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger slik Stortinget har forutsatt?

Selv om behovet for bedre statistikk og styringsinformasjon om offentlige anskaffelser generelt og grønne anskaffelser spesielt har vært kjent i mange år, viser Riksrevisjonens undersøkelse at tilretteleggingen av dette ikke har fått nok oppmerksomhet. En grunnleggende utfordring er at den tilgjengelige informasjonen ikke dekker behovet. Dette skyldes både at tilgangen til eksisterende informasjonskilder er mangelfull, og at kildene heller ikke inneholder den nødvendige informasjonen om anskaffelsene som gjennomføres.

Utfordrende når datagrunnlag mangler

Manglende datagrunnlag har gjort det utfordrende å beskrive omfanget av, kostnadene ved og effektene av grønne anskaffelser. Riksrevisjonen fremhever at DFØ (tidligere Difi) har arbeidet med å innhente informasjon og bygge målekompetanse for å bidra til en mer kvalitativ rapportering om grønne offentlige anskaffelser. I tildelingsbrevet for 2021 fikk DFØ i oppdrag å legge til rette for å framskaffe bedre innkjøpsdata som blant annet kan gi en oversikt over omfanget av grønne anskaffelser i statlige virksomheter. DFØ arbeider også med å utvikle og gjøre tilgjengelig verktøy for å identifisere kostnadene ved og effektene av klima- og miljøvennlige anskaffelser, men manglende datagrunnlag om grønne offentlige anskaffelser gjør det vanskelig å utvikle slike verktøy.

Bedre informasjon om omfang, type og karakteristika og hvem som blir tildelt kontraktene, kan bidra til mer effektive anskaffelser. Det kan også gi mer informasjon om kostnadene ved og effektene av grønne offentlige anskaffelser, konstaterer revisjonen.

Mange kokker?

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har det overordnede faglige ansvaret for offentlige anskaffelser med loven, forskriftene og veiledningen, og for de sektorovergripende virkemidlene i konkurransepolitikken. Finansdepartementet har det overordnede administrative ansvaret foretatsstyringen av DFØ og Klima- og miljødepartementet (KLD) for klima- og miljøpolitikken i Norge. Departementet med det overordnede administrative ansvaret, skal samordne styringssignalene når flere departementer er involvert.

NFD sier i et intervju i forbindelse med undersøkelsen at departementet bare har det overordnede ansvaret for anskaffelsesregelverket, og at KLD har det særskilte ansvaret for klima og miljø. Begge områder er sektorovergripende, det vil si at de to departementenes sektorovergripende ansvar overlapper på grønne offentlige anskaffelser, poengterer Riksrevisjonen. Riksrevisjonen mener det er særlig viktig at departementene er oppmerksomme på at grønne offentlige anskaffelser berører to sektorovergripende områder, og at koordineringen må tilpasses dette.

Bli den første til å kommentere på "Riksrevisjonen: Kritikkverdig at anskaffelsesstatistikk ikke er utviklet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.