Satser på kompetanse og samhandling som kritiske faktorer i ny anskaffelsesstrategi

Anbud365: Satser på kompetanse og samhandling som kritiske faktorer i ny anskaffelsesstrategiRektor Petter Aasen ved Universitetet i SørØst-Norge presenterte nylig universitetets nye anskaffelsesstrategi for styret. Det skal komme en handlingsplan med detaljerte og tidsbestemte aktiviteter for å arbeide målrettet med den nye strategien.

Skriv ut artikkelen

Kompetanse og samhandling internt og eksternt er en kritisk suksessfaktor, og Universitetet i SørØst-Norge ønsker å jobbe målrettet med flere virkemidler for å heve kompetansen innenfor anskaffelser. Dette fremgår av presentasjonen som rektor Petter Olsen gjorde da universitets nye anskaffelsesstrategi ble lansert for styret. Fire satsingsområder er utpekt i den nye strategien – ved sidn av kompetanse og samhandling: Kategoristyring, samfunnsansvar, og avtaleforvaltning.

Den nåværende anskaffelsesstrategien til USN (Universitetet i SørØst-Norge) gjelder for perioden 2017-2021, den nye – godkjent av rektor – for perioden 2022 – 2026. – Vi har ønsket å lage en strategi som enkelt og tydelig formulerer USNs visjon, verdier, fokusområder og spesifikke mål når det gjelder arbeidet med våre innkjøp og anskaffelser, skrev rektor Petter Aasen da strategien ble presentert for styret.

USN vil særlig rette oppmerksomheten mot fire områder, fremgår det av den nye strategien: Kategoristyring, samfunnsansvar, avtaleforvaltning og kompetanse og samhandling.

Mer bruk av kategoristyring

Internrevisjonen i 2018 pekte på at det er et potensial i å ta i bruk kategoristyring i større grad for en mer strategisk styring, heter det i styredokumentene. Kategoristyring gir en mer helhetlig og behovsorientert tilnærming til anskaffelser og vil stille større krav når det gjelder markedsorientering og tverrfaglig samarbeid.

Mange av USNs avtaler er langsiktige samarbeidsavtaler, men en stor del av anskaffelsene er basert på rammeavtaler eller er enkeltanskaffelser som skal konkurranseutsettes. Markedskunnskap, dialog og fokus på behovsdekning framfor produkt er en viktig tilnærming for å finne helhetlige, framtidsrettede og innovative løsninger, understrekes det i strategidokumentene.

Samfunnsansvar helt sentralt

Å ivareta samfunnsansvar er helt sentralt for USN på mange områder, også anskaffelser. Dette er komplekst og har mange forskjellige perspektiver – klima, miljø, sosialt ansvar, arbeidslivskriminalitet og universell utforming. I den forbindelse skal tiltak i anskaffelser og kontrakter basere seg på konkrete risikovurderinger og avtalene skal følges opp lojalt. Det er helt vesentlig at stadig å utvikle kompetanse og metodikk for å ivareta dette på beste måte i anskaffelsene for å unngå negative konsekvenser for samfunnet og potensielt skade på USNs omdømme.

Når det gjelder avtaleforvaltning, er det tatt i bruk digitale systemer og rutiner. Dette arbeidet har USN behov for å arbeide videre med, bl.a. for å integrere arbeidet med avtaleforvaltning i organisasjonens bevissthet og rutiner for å realisere de gevinstene som ligger i en god forvaltning av våre innkjøpsavtaler.

Kritisk suksessfaktor

Kompetanse og samhandling internt – sammen med samhandling med eksterne samarbeidspartnere – er helt nødvendig for å gjennomføre riktige og effektive anskaffelser, slo rektor Aasen fast. De ønsker å løfte det som et spesielt fokusområde framover for å utvikle behovsstyrte og rollebaserte kompetansehevingstiltak for anskaffelser.  Dette er en kritisk suksessfaktor, og universitetet ønsker å jobbe målrettet med flere virkemidler for å heve kompetansen innenfor anskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "Satser på kompetanse og samhandling som kritiske faktorer i ny anskaffelsesstrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.