Miljøkrav i legemiddel-anskaffelser er kommet for å bli, erfaringene er gode

Anbud365 Miljøkrav i legemiddel-anskaffelser er kommet for å bli, erfaringene er godeEn rapport fra Sykehusinnkjøp påpeker at markedsdialog har vært viktig for å utforme miljøkrav, og at leverandørene i stor grad har lykkes i å besvare kravene som er stilt. Den beskriver også utfordringer ved evaluering av miljøkrav, og foreslår forbedringsområder hvor kravene kan videreutvikles for å gjøre dem mer hensiktsmessige. På bildet Tommy Juhl Nielsen, som er divisjonsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp (foto: Wenche Thorkildsen, Sykehusinnkjøp).

Skriv ut artikkelen

Det er mulig å ta miljøkrav med i flere legemiddel-anskaffelser, og det er mulig å effektivisere evalueringen. Det er konklusjonen i en evaluering Sykehusinnkjøp har gjort i forbindelse med at helseforetakene er begynt å stille miljøkrav ved kjøp av legemidler. I det videre arbeidet skal dermed miljøkrav med i flere slike anskaffelser, og kravene som allerede er tatt i bruk skal videreutvikles. Og: Det er en klar effekt på pris i det å stille krav til produkter, men miljø som sådan velter ikke lasset i forhold til kostnader, heter det.

Sykehusinnkjøp la nylig frem rapporten «Erfaringsrapport Miljø – Miljøkrav i legemiddelanskaffelser 2020-2022». Formålet med rapporten har vært å oppsummere hvilke miljøkriterier som er benyttet i anskaffelser av legemidler til nå, og fremlegge erfaringer og resultater fra arbeidet.

Det er utført et stort antall evalueringer av miljøkrav i anskaffelser av legemidler til norske sykehus, slås det fast i rapporten, og det er mulig å effektivisere prosessen for evaluering, og innta miljøkrav i flere anskaffelser. Likeledes, heter det, er det svært aktuelt å jobbe videre for å redusere helseforetakenes klimaavtrykk, redusere avfall, og redusere utslipp til miljø av skadelige stoffer. Det pågår flere initiativ i og utenfor Norge som vil bidra til dette.

Miljøkrav på to områder

Det er hittil spesielt to områder hvor man har stilt miljøkrav til legemiddelanskaffelser: Produkter hvor det er utfordringer med produksjon lokalt, som antibiotika og kjemoterapeutika, og produkter hvor det benyttes mye emballasje og hvor forpakningenes volum skaper større transportbelastning, som for ernæringsprodukter og skyllevæsker

De ulike anskaffelsene som er gjennomført, har hatt ulike krav og ulike antall krav, i tillegg til en stor variasjon mellom antall utlyste produkter og antall tilbydere. For noen områder ble kravene rettet mot utslipp til miljø, for andre rettet mot emballasje og transport. En nordisk anskaffelse var med i vurderingen, og den inkluderte krav om transport, utslippsstrategi og miljøsertifisering.

Oftest «bør-krav»

For noen av anskaffelsene var alle miljøkravene knyttet til leverandørens rutiner og strategier for miljøoppfølging, og kravene ble vektlagt med 30% i henhold til gjeldende forskrift. For andre anskaffelser miljøkrav til leverandør vektlagt med 20% og miljøkrav knyttet til egenskapene til de tilbudte produktene ble vektlagt med 10%. De aller fleste kravene var bør-krav, men to var skal-krav som måtte være innfridd for at tilbyder skulle få mulighet til å delta i konkurransen.

Sykehusinnkjøp konkluderer med at miljø alene mot øvrige krav som stilles til produktet, økte prisene i særlig grad. Det er riktignok en klar effekt på pris i det å stille krav til produkter, men miljø som sådan velter ikke lasset i forhold til kostnader.

Veien videre

Fokuset på det videre arbeidet er å ta med miljøkrav i flere anskaffelser, samt se til hvilke krav som stilles i andre land og øke kompetansen på området. Det vil også gjøres en jobb for å videreutvikle kravene som allerede er tatt i bruk, eksempelvis for å bidra til å nå mål om nullutslipp ved transport. Det er videre en målsetning at kravene skal være målrettede og ha en reell effekt, heller enn at det skal være flest mulig krav.

Bli den første til å kommentere på "Miljøkrav i legemiddel-anskaffelser er kommet for å bli, erfaringene er gode"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.