Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. januarI løpet av 2023 deltok Nortura i 9 offentlige anbudskonkurranser og vant 7 av dem. På bildet: Anne Marit Panengstuen, konsernsjef - Nortura SA.

Skriv ut artikkelen

Årets første Anbud365-seminar kommer 15. februar (tema og påmelding, se Anbud365 til uken!). Ellers: KS Anskaffelsesforum med årssamling 23.-34. april, klima- og miljørisikoliste fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Debio med eget miljømerke for fisk. Trøndelag fylkeskommune har kunngjort innovasjonspartnerskap om ombruksmaterialer og uvanlig mange 2024-asfaltonkurranser ble utlyst i desember 2023. I Danmark er en innkjøpssjef i politiet idømt åtte måneder i fengsel. Dette og mye, mye mer kan du lese om nedenfor.

Første Anbud365-seminar i 2024

Torsdag 15. februar åpner Wikborg Rein dørene for et nytt, gratis Anbud365-seminar – vårsemestrets første. Tema og påmelding publiseres her på Anbud365 rett over helgen. Ny verdifull mulighet til å styrke din kompetanse!

KSA med årssamling i Larvik

KS Anskaffelsesforum (KSA) ønsker alle anskaffelsesfaglige ressurspersoner i kommunesektoren velkommen til KSA Årssamling på Farris Bad i Larvik 23.-24. april. Det faglige programmet i KSA Årssamling 2024 er delt opp i to ulike dager med hvert sitt hovedtema; Innkjøpsledelse og Bærekraft. I tillegg gjennomføres årsmøte

… men allerede tirsdag til uken:

Klima- og miljørisikoliste fra DFØ

Klima- og miljørisikolisten er til hjelp for å identifisere sentrale klima- og miljøbelastningene, og hvordan det kan tas hensyn til dem i anskaffelser i ulike innkjøpskategorier, melder Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). I første omgang består listen av 16 CPV-koder på hovednivå, og er dermed ikke uttømmende.

Eget miljømerke for fisk

Debio lanserer ny standard og eget miljømerke for bærekraftige norske fiskeprodukter. Miljømerket Debio bærekraftig vil gjøre det enklere for norske forbrukere å velge den mest kortreiste, klimavennlige og bærekraftige sjømaten. Dette kan også bli et nyttig verktøy for offentlige innkjøpere, melder Debio til Anbud365.

Anker reservasjonsdommen i Oslo tingrett

Oslo kommune anker dommen i Stendi og Norlandia-saken, fremgår det av en pressemelding fra byrådet. 12. januar ble Oslo kommune dømt for å ha utestengt kommersielle aktører i sykehjemsanbud. Her finner du en anskaffelsesrettslig omtale av dommen i tingretten.

Vant 7 av 9 konkurranser

Nortura har en sterk posisjon i det offentlige markedet. De leverer til landets helseforetak, Forsvaret, politiet, fylkeskommunale skoler og kommunale barnehager, skoler og sykehjem. I løpet av 2023 deltok de i 9 offentlige anbudskonkurranser og vant 7 av dem, ifølge Bondebladet.

Endring i forsvars- og sikkerhetsforskrift

Forsvarsdepartementet har sent på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). Forslaget gjennomfører forordningen om støtte til ammunisjonsproduksjon (ASAP) som regjeringen har besluttet at Norge skal delta i. Frist for å sende inn høringssvar er 13. februar 2024.

Ressursmangel og ingen oppdeling

Ressursmangel hos Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har medført at anbudet for bakerleveranser til Forsvarets avdelinger i Finnmark ikke kunne skilles ut som en regional anbudskonkurranse for fylket. – I denne konkrete utlysningen valgte man å ikke dele opp, sier seniorrådgiver Hans Meisingset i FLO til Ságat.

Innovasjonspartnerskap om ombruksmaterialer

Trøndelag fylkeskommune har kunngjort en innovasjonspartnerskap-konkurranse. Målet er å utvikle en ny løsning som skal gjøre det lettere å få tak i ombruksmaterialer og tilhørende dokumentasjon. Partnerskapet har fått navnet Digital plattform for ombruk av byggematerialer (DIPLOM).

130-140 nye ambulansebiler årlig

Sykehusinnkjøp har i inngått ny nasjonal kontrakt for ambulansebiler over 3,5 tonn med firehjulstrekk. Det kom til sammen sju tilbud fra fire ulike leverandører i anbudsrunden. Kontrakten går over to år, med mulighet for forlengelse inntil to år, og har en antatt leveranse på 130-140 biler i året. Anslått verdi for kontrakten er på 210 mill i året.

Ønske om å unngå de nye reglene?

En rekke offentlige anbudskonkurranser innen asfaltering ble lyst ut desember 2023 i stedet for, som vanlig, i januar 2024. – Kanskje det skyldes et ønske om å unngå de nye reglene fra januar 2024? Det kan sikkert være andre grunner, men det må være lov å stille dette spørsmålet, sier André Waage, Head of Department NCC Industry Asphalt.

Felles anbefalte buss-krav

Bus Nordic er felles anbefalte krav til rutebusser i Norden. Den er nå oppdatert. – Bus Nordic gir forutsigbarhet i offentlige anbud. For å ta ut synergiene med Bus Nordic er det viktig at bestillerne av kollektivtrafikktjenester har minst mulig særkrav i tillegg til standarden, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde, i NHO Transport.

Etikk og lokal mat

I Røros kommunes eierskapsmelding for 2022 bes kommunestyret vedta tiltak for bl.a. innkjøpsfellesskapet kommunen er med i, Abakus AS: Oppfølging av vedtak på vekting av klima som tildelingskriterium og kommunenes handlingsrom for økt bruk av lokalt produsert mat i sine innkjøp. I tillegg evaluere selskapets eksisterende etiske reglement.

Ja til innkjøpssentral, med lokal presisering

Et enstemmig Dønna formannskap har sagt ja til tilslutning til den nye innkjøpssentralen for offentlige anskaffelser som Bodø kommune er i ferd med å etablere. Vedtaket er i pakt med vedtak gjort i både Herøy og Alstahaug. Et tilleggspunkt som framhever lokale interesser ble også enstemmig vedtatt, skriver Helgelands Blad.

Nyttig å vite for bedrifter

For Nelfos medlemsbedrifter som leverer til det offentlige og er med å konkurrere om offentlige oppdrag er det nyttig å vite hva de må gjøre for å være med i konkurransen. NHO-landsforeningen gir råd i forbindelse med de nye, skjerpede miljøkravene med tilhørende veiledning fra DFØ som kom ved årsskiftet. Nelfo er en NHO-forening.

Innkjøpssjef i politiet dømt til fengsel

En tidligere innkjøpssjef i danske Rigspolitiet er av Østre landsrett idømt åtte måneders fengsel for bestikkelse. Den medtiltalte, eksterne konsulenten er idømt en straff på seks måneder. Der er bl.a. i dommen lagt vekt på, at innkjøpssjefen holdt forbindelser til konsulenten skjult for Rigspolitiet, melder udbudsmedia.dk

Mulighet for underleverandør-begrensning

Den såkalte Leverandørkontrollutredningen i Sverige går imot at det skal innføres generell begrensning på underleverandører. De svenske offentlige innkjøperne er enig i det, men peker på at det er svært viktig at anskaffelsesmyndigheter ikke fratas muligheten for å kunne sette en begrensning på antall underleverandører.

Oppdaterte arbeidsrettslige kontraktsvilkår

Upphandlingsmyndigheten har revidert og offentliggjort arbeidsrettslige vilkår basert på tariffavtalene fra 2023. Ved å stille krav om arbeidsrettslige vilkår ved offentlige anskaffelser, reduseres risikoen for at skattemidler går til useriøse aktører og at personer blir utnyttet. Innkjøpsorganisasjoner er i noen tilfeller også forpliktet til å stille arbeidsrettslige vilkår.

Finsk effektiviseringsarbeid

Arbeids- og økonomidepartementet i Finland har startet et forberedende arbeid som har som mål å effektivisere og gi kostnadsbesparelser i offentlige anskaffelser. Det er flere punkter om dette i regjeringsprogrammet til statsminister Petteri Orpos regjering.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 26. januar"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.