Samhandling med leverandørene skaper tillit og gir gode bærekrafts-krav

Anbud365: Samhandling med leverandørene skaper tillit og gir gode bærekrafts-kravEn godt besøkt NHOs anskaffelseskonferanse 2023.

Skriv ut artikkelen

Samarbeid med leverandørmarked og de respektive bransjeforeningene skaper tillit i anskaffelsesprosesser – og legger grunnlag for de gode kravene, den beste veien til målet for anskaffelsene. Dette slo Tanja Huse-Fagerlie fast på NHOs anskaffelseskonferanse. Hun er sekretariatsleder for KS Anskaffelsesforum, og slo et slag for samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet generelt, men især for bærekraft-anskaffelser.

Tema for Huse-Fagerlie på NHOs anskaffelseskonferanse nylig var: Hvordan bruke strategiske mål om bærekraft for å øke samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Huse-Fagerlie er en erfaren innkjøper, som også har vært innom det som nå heter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Nå er hun sekretariatsleder for KS Anskaffelsesforum.

Et utgangspunkt for hennes foredrag var en uformell undersøkelse hun hadde gjort på et kurs for nyansatte kommune-innkjøpere hun nylig hadde holdt. Blant de drøyt 70 deltakerne der viste det seg at 75% var i en kommune der de som drev med anskaffelser, var en stab med fem eller færre medarbeidere. Og 10% var alene om innkjøp og hadde 100%s stilling eller mindre. Det var vanskelig å få napp på spørsmålet om anskaffelsene åpenbart/konkret var hengt opp i noen form for overordnet strategi for kommunen. Noen av kursdeltakerne svarte ja på spørsmålet om kommunen hadde anskaffelsesstrategi.

Samarbeid

Hennes poeng var at dersom de gode bærekrafts-krav skulle komme, måtte det samarbeid med leverandørmarkedet til. Det er behov for dialog med leverandørene for å finne ut hva som er mulig å kreve, og hva som kan gi best mulig effekt. Det er «need to know»-krav som trengs, ikke «nice to know». De sistnevnte oppleves ofte som unødvendige, sa hun, og til og med kunne føre til at leverandører gav opp å levere tilbud. En utfordring er at det skjer at man laster ned det konkurransegrunnlaget man benyttet forrige gang man skulle kjøpe det samme, benyttet det på nytt – og la i tillegg til enkelte nye krav.

Det er viktig å komme frem til de gode kravene, fremholdt hun, hva trengs og hva er de reelle behovene. Dialog med leverandørmarkedene, kontakt med bransjeforeningene, kan øke tilliten mellom oppdragsgivere og leverandør. Hun understreket at tillit er nødvendig om man skal få til det gode innkjøp. I tillegg er det i dag mange som er redde for å gjøre feil enten i forhold til regelverket eller til de best egnede kravene sett opp mot hva som er anskaffelsens formål.

Tillitsskapende

Huse-Fagerlie løftet også frem en annen tillitsskapende mulighet, nemlig å sende konkurransegrunnlag på høring. Gjennom en slik prosess kan man få luket ut uvesentlige og urimelige krav.

Også i kontraktoppfølgingen er samarbeid med leverandørene av betydning. God dialog der er verdifullt, slo hun fast.

Tilsyn, beredskap og sikkerhet

På NHOs anskaffelseskonferanse dreide det seg også om at håndhevelse og tilsyn hindrer anbudsjuks. Her har NHO lenge tatt til orde for å etablere en tilsynsordning a la den som er i Sverige i regi av Konkurrensverket. En slik markedsovervåking vil i så fall være noe som Konkurransetilsynet kan ta seg av – og er interessert i.

Blant foredragene under «hatten» sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser var Sylvia Kregnes. Hun er seksjonssjef i Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ble nylig i intervjuet av Anbud365 om temaet. Rapporten «Leverandører til det offentlige – kjennetegn ved lovbrytere og sårbarheter ved anskaffelsesprosessen» var utgangspunkt for en annen serie foredrag på NHO-konferansen. Det er Nasjonalt tverretatlige analyse- og etterretningssenter (NTAES) som har sammenstilt rapporten, som Anbud365 har omtalt i en serie artikler – den første her.

Bli den første til å kommentere på "Samhandling med leverandørene skaper tillit og gir gode bærekrafts-krav"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.