Råd og inspirasjon for tjenestekjøp i forbindelse med grøntområder

Anbud365: Råd og inspirasjon for tjenestekjøp i forbindelse med grøntområderForum for Bæredygtige Indkøb i Danmark, her ved Rikke Dreyer (formann), står bak en samling gode råd for dem som skal gjøre anskaffelser for drift eller etablering av grøntområder.

Skriv ut artikkelen

Skal kommunen etablere et grøntområde – eller konkurranseutsette driften av et slikt? I så fall kan inspirasjon og gode råd hentes fra en samling utgitt av et dansk, offentlig initiativ for bærekraftige anskaffelser. Det er seks hovedoverskrifter i samlingen, men en rekke mer detaljert råd under hver av disse. Bruk ikke laveste pris, men økonomisk mest fordelaktig som tildelingskriterium, er en anbefaling.

Forum for Bæredygtige Indkøb kom til som et initiativ under Miljø- og Fødevareministeriet i oktober 2010. Forum er et non-profit nettverkssamarbeid mellom organisasjoner på tvers av bransjer og sektorer, og det handler om åt synliggjøre fordelene ved bærekraftige anskaffelser for samfunnet, virksomheter og organisasjoner.

De har nå laget og publisert en samling av gode råd for dem som skal gjøre innkjøp i forbindelse med drift eller etablering av grønne områder. Det kan gjelde beplanting, vedlikehold av gress/åpne arealer og ugressbekjempelse. Søkelyset er på forberedelse av en anskaffelse, og formålet med rådene er, heter det, å inspirere til å komme i gang med miljøkriterier på dette området. Gartnere, maskinleverandører, entreprenører og offentlige og private drifts- og innkjøpsfolk står bak rådene.

Kunnskap og erfaringer

Hoveddelen av rådene er samlet under to vignetter: Innhent kunnskap og innhent erfaringer. Under førstnevnte nevnes virksomhetenes bruk av plantevernmidler, er det f.eks. utviklet en utfasingsplan eller vedtatt en politikk for bruk av plantevernmidler. I Danmark er det enighet om å utfase slike midler på offentlige arealer. Kunnskap om muligheter og begrensninger for de grønne arealer er viktig, likeså de fysiske forholdene på det aktuelle arealet.

Innen konkurransen kunngjøres, er det sentralt å definere hvordan miljøvennlig drift av området skal realiseres – med søkelys på pleie av de forskjellige elementene, påpekes det i samlingen av gode råd.

Leverandører og andre kommuner

Når det gjelder innhenting av erfaringer, er ett av punktene innhenting av kunnskap fra drifts- og innkjøpsavdelingene i kommuner som har erfaringer med å konkurranseutsette driften av liknende grønne arealer. Også driftsavdelingen og miljøavdelingen i egen virksomhet sitter med nyttige erfaringer. Det samme gjelder den leverandøren som eventuelt har gjeldende kontrakt. Gjennomgå kontrakten med dem med sikte på å rette eventuelle mangler, er en anbefaling.

I samlingen inngår også en påminnelse om at det å bruke markedsdialog kan vise seg nyttig – forut for utformingen av konkurransedokumentene. Å trekke inn aktuelle brukere viktig, likeledes å sende anbudsdokumentene på høring, og:

Ikke laveste pris

Bruk det økonomisk mest fordelaktige tilbudet i stedet for laveste pris, og gi poeng for miljøtiltak, men vær oppmerksom på at det ikke uten videre finnes en standardisert måte til bruk om man skal avgjøre om et tiltak objektivt sett er mer miljøvennlig enn et annet.

Skjel eventuelt til Københavns kommunes anskaffelse av drift av grønne områder, hvor miljøhensyn ble vektet med 25 %. Her kan Københavns kommune uteskes en beskrivelse av miljøforbedrede tiltak i driften – dette kan inngå som en del av evalueringen.

Bli den første til å kommentere på "Råd og inspirasjon for tjenestekjøp i forbindelse med grøntområder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.