Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. juni

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 19. juni Det offentlige må benytte seg av sin makt som innkjøper og samtidig bidra til å drive fram omstillingen, sa adm.dir. i Innovasjon Norge, Håkon Haugli i årets utgave av Innovasjonstalen (foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge).

Skriv ut artikkelen

Statens vegvesen hever kravet til andel lærlinger, Statens nye reiseavtale er endelig klar, og Forsvarets Forum har en artikkelserie om Forsvaret som brøt anskaffelsesreglene. I Sverige har coronakrisen økt faren for useriøse tilbud, bare hver femte finske kommune mener at anbudsrunder legges til rette for SMB og – på samme måte som Anbud365-dagen – den store Digitaliseringskonferansen til høsten skal foregå som en digital konferanse. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Ny avtale for statens reiseaktivitet klar

Statens innkjøpssenter har inngått ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter. De to reisebyråene deler virksomhetene mellom seg.

Øker krav til andelen lærlinger

Nå skal andelen lærlinger økes i Vegvesenets kontrakter. Statens vegvesen setter krav til minimum 5% lærlinger i kontrakter med årlig omsetning over 50 millioner kroner. I tillegg blir kompensasjonsordningen for bruk av lærlinger utvidet, fremgår det av en pressemelding.

Innovasjonstalen: Bruk innkjøpsmakt!

Offentlig sektor må ta rollen som pådriver for innovasjon gjennom innkjøp og tilpasning av regelverk. Det offentlige må benytte seg av sin makt som innkjøper og samtidig bidra til å drive fram omstillingen, sa adm.dir. i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, da han holdt årets utgave av Innovasjonstalen.

Forsvaret brøt innkjøpsreglene

Forsvaret erkjenner brudd på anskaffelsesloven, skriver Forsvarets forum. Forsvaret har slitt med dårlig tilgang på personlig bekledning og utrustning. For å bøte på problemet raskt, gjorde de hasteinnkjøp uten å gjennomføre anbudsrunde og konkurranse. En av vilkårene for slike innkjøp er at det som kjøpes inn, er «uunnværlig for forsvarsformål».

Ny standard for konkurransegrunnlag

Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag foreligger, melder standard.no. Denne standarden fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

Heldigital konferanse – som Anbud365-dagen

Hva har koronapandemien gjort med digitaliseringen av Norge? Vi måtte finne digitale løsninger over natten, og vår digitale grunnmur har fått en knallhard stresstest. Hva skjedde i kulissene? Dette er tema på Digitaliseringskonferansen 25. august, som gjennomføres som en digital konferanse – slik som Anbud3675-dagn 3.juni.

Rammeavtale – kjøp av oppmålingstjenester

Ny rammeavtale er inngått for å dekke behovet til Gran, Lunner og Jevnaker kommune for eksterne oppmålingstjenester. Kontaktperson for rammeavtalen i Gran kommune er Saber Hamed, saber.hamed@gran.kommune.no. Gå til Gran kommunes hjemmeside og spør kommune-Kari etter rammeavtale, så viser hun vei til Mercell, der mer info fins.

Etikk i offentlige anskaffelser

KS og Transparency International Norge er ute med dilemmasamling for refleksjoner om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner. Aktuelle tema og regelverk som berøres i eksemplene er knyttet til habilitet, offentlig støtte, offentlige anskaffelser, arbeidstakers lojalitetsplikt, varsling og korrupsjon og påvirkningshandel.

Storkontrakt med Veidekke

Statens vegvesen har signert ny driftskontrakt for riks- og europaveier i Trøndelag med Veidekke. Dette er den største driftskontrakten for Statens vegvesens i ny organisasjon, målt i omsetning. Kontrakten har en verdi på cirka 502 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, skriver bygg.no.

Avtale om strategisk IKT-samarbeid

Forsvarsmateriell og Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har signert en intensjonsavtale om strategisk samarbeid. Avtalepartnerne skal studere muligheter for styrket sivil-militære samarbeidet innen informasjonsinfrastruktur, eller såkalt kampnær IKT. Forsvarsmateriell følger dermed opp å utvikle programmer for flere IKT-anskaffelser.

Corona gir økt klage-trykk

Flere leverandører deltar i offentlige anbudsrunder. Det betyr også økt risiko for useriøse tilbud og lengre saksbehandlingstider i domstolene. Det er en av virkningen av coronapandemien så langt, heter det fra SKL Kommentus i Sverige.

Mer for pengene i rekordstor anskaffelse

10 sjællandske kommuner har med Danmarks største kommunale anskaffelse av arbeidsklær fått mer bærekraft og service for pengene i en avtale med De Forenede Dampvaskerier (DFD). Dansk Industri oppfordrer flere oppdragsgivere å gjøre likedan.

Lærebok i outsourcing

«Outsourcing Playbook» er laget for å sikre at myndigheter og privat sektor arbeider godt sammen, er oppdatert, melder Cabinet Office i den britiske regjeringen. I publikasjonen fins regler, prinsipper og veiledning om hvorledes myndighetene burde ta avgjørelser om outsourcing-policies, som sikrer best mulig valuta for pengene.

22% tror innkjøp tilrettelegges for SMB

Bare 22% er helt enig i at anskaffelser i egen kommune ivaretas slik at også små foretak har muligheter for å delta. 62% sier at det delvis er slik, ifølge en undersøkelse i regi av finske Kommunförbundet. De som svarer gir ellers uttrykk for at kommunene har bred kompetanse innenfor anskaffelser, men at den likevel kan utvikles.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 19. juni"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.