Kofa reiste spørsmålstegn ved fornuften i en avvisningsgrunn

Anbud365: Kofa reiste spørsmålstegn ved fornuften i en avvisningsgrunnNærværende ROR IKT-anskaffelse kom to ganger til Kofa. På bildet Arne Sverre Dahl, rådmann Molde kommune, som er styreleder i ROR IKT.

Skriv ut artikkelen

I en klagesak reiser Kofa spørsmålstegn ved fornuften i en avvisningsgrunn. Det ble tilbudt en bærbar pc med over dobbelt så lang batteritid som krevet, men den kunne ikke oppgraderes med et større batteri. «Minstekrav» var tilbud om opsjon på kraftigere batteri. Det var dette Kofa stusset over, men konkurransegrunnlaget åpnet imidlertid ikke for en vurdering av avvikenes betydning. Da var avvisningen et faktum.

ROR-IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid mellom kommunene Aukra, Midsund, Molde, Rauma og Vestnes. I juli 2016 kunngjorde selskapet en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale for kjøp av pc med skjermer og tilhørende utstyr (delkonkurranse 1) og mobile enheter og periferi utstyr (delkonkurranse 2). Anskaffelsen havnet i Kofa i 2017, nå har den vært der igjen.

Kofa-saken denne gangen var om det var etter reglene å avlyse delkonkurranse 1. Spørsmålet var om det forelå «saklig grunn». Så vel klager som en konkurrent var avvist, og da skjedde avlysningen under henvisning til at samtlige tilbydere/tilbud var avvist.

Feilaktig avvist tidligere

Klager var ifølge Kofa feilaktig avvist i samme anskaffelse tidligere. Avvisningen i sak 2017/184 kom etter klagenemndas beslutning i første avvisningssak, og da med bakgrunn i en annen paragraf. En oppdragsgiver kan imidlertid ikke endre en tildelingsbeslutning ut fra en endret skjønnsutøvelse. Det er bare dersom oppdragsgiver finner at beslutningen om å tildele kontrakt ikke er lovlig, og kontrakt ikke er inngått, at den kan (og skal) annulleres. Kofa fremholder:

– De manglene i klagers dokumentasjon som innklagede nå fremholder som grunnlag for avvisning, er de samme som innklagede opprinnelig ikke anså til hinder for å anse klager kvalifisert. Spørsmålet om manglene burde lede til avvisning grunnet manglende oppfyllelse av kvalifikasjons-, eller dokumentasjonskrav, er således et spørsmål innklagede allerede har tatt stilling til.

Minimums- og minstekrav

Når det gjelder konkurrenten som også ble avvist, var det tre grunner for avvisning, som alle gjaldt problemstillinger knyttet til «minstekrav» og «minimumskrav».

– Det kan med rette reises spørsmål ved det fornuftige i at tilbudet fra IT Data AS må avvises fordi selskapets bærbare elevmodell ikke kan oppgraderes med et større batteri, når modellen allerede er utstyrt med et batteri med mer enn dobbelt så lang batteritid som kravet om 5 timers batteritid. Konkurransegrunnlaget åpner imidlertid ikke for en vurdering av avvikenes betydning, konstaterer klagenemnda og slår fast at klagerens påstand om at avvisningen av IT-Datas tilbud var i strid med regelverket og kan således ikke føre frem.

Om det var grunnlag for avlysning? Begrunnelse for den var at det ikke gjenstod noen tilbud. Kofa fant imidlertid at avvisningen av klageren ikke var rettmessig, og:

Intet tilbud gjenstår

– Nemnda nevner i denne forbindelse at det vil kunne utgjøre en saklig grunn til å avlyse konkurransen, at det bare gjenstår ett tilbud, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-27/98 (Metalmeccanica). Situasjonen er likevel da ganske forskjellig fra en situasjon hvor ingen tilbud gjenstår. I den sistnevnte situasjonen er det strengt tatt ikke nødvendig å avlyse konkurransen; konkurransen er rent faktisk avsluttet som følge av at det ikke gjenstår noen tilbud. Er situasjonen derimot at det er ett tilbud som gjenstår, vil oppdragsgiver etter omstendighetene likevel kunne se seg tjent med å akseptere dette. I foreliggende sak er avlysningen utelukkende begrunnet med at samtlige tilbud ble avvist. Nemnda har derfor ikke grunnlag for å vurdere om konkurransen kunne vært avlyst på et annet grunnlag, og konkluderer på denne bakgrunn med at kravet til saklig grunn ikke kan anses oppfylt.

Bli den første til å kommentere på "Kofa reiste spørsmålstegn ved fornuften i en avvisningsgrunn"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.