Kofa trekkes for retten for å ha stemplet UD-handlemåte som uaktsom

Anbud365: Kofa trekkes for retten for å ha stemplet UD-handlemåte som uaktsomKofa konkluderte i den såkalte Scanteam-saken at Utenriksdepartementet hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og ila et overtredelsesgebyr på en mill. Nå får grunnlaget for avgjørelsen etterspill i retten. På bildet utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør Anneline Vingsgård i Klagenenmdsekretariatet der Kofa inngår.

Skriv ut artikkelen

En Kofa-avgjørelse der Utenriksdepartementet (UD) ble ilagt en million kroner i overtredelsesgebyr for ikke å ha kunngjort en anskaffelse, får etterspill i Oslo tingrett. UD liker ikke at Kofa stemplet deres handlemåte som uaktsom, men aksepterer at de ikke har tolket regelverket slik Kofa kom til. Samtidig gjentar UD sin oppfordring til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om å klargjøre hva kriteriet «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS». Det gjorde de også for seks år siden.

Saken mot Kofa er i skrivende stund ennå ikke berammet, men ifølge kilder i UD overfor Anbud365 er det sannsynlig at saken berammes før sommerferien.

Opprinnelig gjaldt saken en anskaffelse fra Norges ambassade i Luanda, Angola. Den havnet i Kofa, som – før de tok en avgjørelse – spurte EFTA-domstolen om utenriksstasjoner i land utenfor EØS er forpliktet til å følge EØS-reglene om offentlige anskaffelser. Spørsmålet i saken var om det forelå plikt til å kunngjøre anskaffelsen i den europeiske offisielle databasen for kunngjøringer (TED-databasen) eller om anskaffelsen var unntatt slik kunngjøring fordi den var foretatt av Norges utenriksstasjon i et tredjeland.

EFTA-domstolen svarte i en rådgivende uttalelse sist sommer at EUs anskaffelsesdirektiv også skal legges til grunn for EFTA-statenes utenriksstasjoner dersom anskaffelsen anses å ha «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS». Deretter konkluderte Kofa i saken sist høst med at anskaffelsen var en ulovlig anskaffelse. I avgjørelsen ble det lagt vekt på uttalelsen fra EFTA-domstolen, og UD ble ilagt gebyr på NOK 1 000 000.

Ber om veiledning

I et brev fra UD til NFD av februar i år heter det norske utenriksstasjoner over hele verden foretar hvert år en lang rekke anskaffelser. For UD som organisasjon vil EFTA-domstolens rådgivende uttalelse og Kofas vedtak få betydning for hvordan UD skal håndterer anskaffelser som foretas på sine utenriksstasjoner. Og UD inviterer derfor NFD til et samarbeid om hvordan kriteriet med «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS» skal forstås og brukes i praksis. I første omgang ber UD om at NFD, som fagansvarlig departement for offentlige anskaffelser, gir veiledning om tolkningen av kriteriet «tilstrekkelig nær tilknytning til EØS».

I samme brev er det at UD informerer NFD om at de har brakt Kofas vedtak inn for Oslo tingrett for å få en rettslig prøving av grunnlaget for Kofas ileggelse av overtredelsesgebyr. UD mener Kofas aktsomhetsvurdering er for streng, og at det ikke er grunnlag for å konkludere med at det er opptrådt uaktsomt i saken. Utenriksdepartementet understreker at de ikke bestrider Kofas avgjørelse, som baserer seg på EFTA-domstolens uttalelse, når det gjelder anskaffelsesdirektivets virkeområde.

Ingen ny tvil

I sin avgjørelse skriver Kofa bl.a. at dokumenter som er fremlagt for klagenemnda i anledning saken, indikerer at norske myndigheter har vært i tvil om anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde, og at denne tvilen ikke er ny.

Klagenemnda legger til grunn at UD i hvert fall siden 2009 må ha vært kjent med den usikkerheten som knyttet seg til dette spørsmålet, og: «At innklagede under disse omstendighetene har gjennomført anskaffelser med meget nær tilknytning til EØS uten å kunngjøre konkurransen i TED-databasen, og uten å foreta noen nærmere undersøkelser av om regelverket tillater dette, må etter nemndas oppfatning karakteriseres som uaktsomt».

Kofa peker for øvrig også på at UD – i høringssvar av 15. juni 2015 til NFDs forslag om ny anskaffelsesforskrift – ba NFD om å presisere anskaffelseslovens geografiske virkeområde i lovteksten. – Når denne anmodningen fra UD ikke ble etterkommet, skriver klagenemnda, er det nærliggende å anta at dette var fordi NFD var usikker på hvilke føringer EØS-avtalen legger for en slik avgrensning.

Bli den første til å kommentere på "Kofa trekkes for retten for å ha stemplet UD-handlemåte som uaktsom"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.