Statsråd-beskjed om at det er tid for innovative anskaffelser i 2023

Anbud365: Statsråd-beskjed om at det er tid for innovative anskaffelser i 2023Ordningen med innovasjonskontrakter gjelder også offentlige anskaffelsesprosesser, der dette bidrar til målet om økt verdiskaping. Innovasjonspartnerskap er et eksempel melder næringsminister Jan Christian Vestre til bl.a. adm.dir. i Innovasjon Norge, Håkon Haugli (foto: Astrid Waller).

Skriv ut artikkelen

Innovasjon Norge har fått beskjed fra næringsminister Jan Christian Vestre om å bruke ressurser på innovative anskaffelser i år. Helst de som gir innovative løsninger. Men Innovasjon Norge er ikke alene om å få en slik beskjed – også andre underliggende etater under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fått samme. Gjennom innkjøpspolitikken skal de bidra til innovative anskaffelser og innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning. Og fremme seriøsitet i egne anskaffelser.

I et kapittel i tildelingsbrevet til Innovasjon Norge for 2023 skriver NFD bl.a. om innovasjonskontrakter. Ordningen skal koble leverandørbedrifter med en eller flere kundepartnere med utviklingsbehov som de ønsker å samarbeide om å løse. Kundepartneren kan enten være en privat kundebedrift eller en offentlig virksomhet.

– Ordningen gjelder også offentlige anskaffelsesprosesser, der dette bidrar til målet om økt verdiskaping. Innovasjonspartnerskap er et eksempel på en innovativ anskaffelsesprosedyre som anvendes under ordningen, men også andre prosedyrer er aktuelle, heter det fra NFD.

I større grad innovative løsninger

Departementet fremhever at offentlige innkjøp kan innrettes slik at de i større grad resulterer i innovative løsninger, og slik bidra til økt verdiskaping og velferd på flere måter. Innovasjon Norge bør, der det er hensiktsmessig og samfunnsøkonomisk lønnsomt, medvirke til at offentlig etterspørsel kanaliseres til markedet på en effektiv måte, bl.a. i oppfølgingen av ordningen med innovasjonskontrakter, understrekes det i tildelingsbrevet til Innovasjon Norge.

I tillegg forventes det fra departementets side at Innovasjon Norge også skal legge til rette for deltakelse fra norsk næringsliv ved forsvarsanskaffelser, og:

Motvirke arbeidslivskrim

– Som oppdragsgiver har Innovasjon Norge et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet og ivareta menneskerettigheter og klima- og miljøhensyn ved gjennomføring av anskaffelser. I årsrapporten skal Innovasjon Norge redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å ivareta disse hensynene.

Men ikke bare Innovasjon Norge skal på banen når det gjelder innovative anskaffelser. Om man tar for seg tildelingsbrev til andre underliggende etater ser man at setningen « … skal gjennom innkjøpspolitikken bidra til å fremme innovative anskaffelser og innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning» gjerne går igjen. Anskaffelsene til underliggende etater for øvrig skal også ivareta seriøsitetskrav som gjelder for statlige virksomheter. Statlige virksomheter har et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, på en måte som bidrar til å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Statens innkjøpssenter og reisekutt

I statsbudsjettet 2023 er driftspostene kuttet med 20% av reisebudsjettet sammenlignet med faktiske reisekostnader i 2019. NFD minner om at Statens innkjøpssenter i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har inngått nye flyreiseavtaler, som omfatter 327 ulike strekninger med 629 tilhørende avtaleområder. En viktig forutsetning for å realisere innsparingspotensialet vil være å utnytte de nye flyreiseavtalene i størst mulig grad, poengteres det i tildelingsbrev til NFDs underliggende etater. I tillegg må Oppfølgingen av reisekutt og flyreiseavtaler vil bli fulgt opp i styringsdialogen i løpet av 2023, varsler departementet.

Bli den første til å kommentere på "Statsråd-beskjed om at det er tid for innovative anskaffelser i 2023"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.