Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. mai

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 13. maiEFTAs overvåkingsorgan: Intet i konkurransegrunnlag som favoriserte Widerøe's Flyveselskap

Skriv ut artikkelen

Å avlyse konkurranser ble en dyr affære for tilbyderne. UDI jakter 20 000 nye plasser for asylsøkere. Fire forhold gjør digitale anskaffelser vanskelig. Internasjonalt nettverk har bidratt til å spare utslipp av en mill. tonn CO2. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Akuttinnkvartering for 20 000

UDI utlyser rammeavtaler for akuttinnkvartering med 20 000 plasser. Dette er en del av beredskapen hvis det skulle komme ekstraordinært mange asylsøkere. Rammeavtalene skal dekke behov for innkvartering utover hva eksisterende mottak har kapasitet til. Rammeavtalene skal gjelde i to år med opsjon på forlengelse. Tilbudsfrist 2. juni 2016.

Hodebry ved digitale kjøp

På Difis digitaliseringskonferanse 9.-10. juni vil avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) peke på hvordan anskaffelser i et digitaliseringsprosjekt kan gjøres bedre. Han mener at spesielt fire forhold gjør disse anskaffelsene vanskelige.

Dyre, avlyste anbudskonkurranser

To store anbudsprosjekter i Bergen ble avlyst etter at entreprenørene leverte sine anbud. Det ble kostbart for bransjen, skriver direktør i EBA Vestenfjelsk, Hans Martin Moxnes på nettsiden Vest24.no. Det ble innlevert 11 anbud for de to prosjektene. Utarbeidelse av anbudene har i snitt kostet 600 000 for hvert av selskapene, som totalt utgjør 6,6 mill.

Ikke regelbrudd ved flyruteanbud

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har avsluttet en sak om Norges gjennomføring av anbudene for å betjene visse regionale flyruter. I saken hevdet klageren at visse krav i konkurransegrunnlaget favoriserte Widerøe’s Flyveselskap AS. ESA har ikke funnet at det foreligger noe brudd på EØS-avtalens regelverk for offentlige anskaffelser.

Kofa–tilbud til studenter

Kofa tilbyr skriveplass og masterstipend for studenter som skal skrive masteroppgave om offentlige anskaffelser på juridisk fakultet. Stipendet er på kr. 10 000, og vil tildeles den studenten som får skriveplass. I tillegg til økonomisk støtte og kontorplass, tilbys fri tilgang til Kofas bibliotek, lunsjavtale, og noe rådgivning. Søknadsfrist 20. mai.

Innovasjon på energi– og klimaområdet

Det er store muligheter for å øke innovasjonen i offentlig sektor og i norsk næringsliv gjennom offentlige anskaffelser, også på energi– og klimaområdet, skriver regjeringen i sin energimelding (Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring). F.eks. ble verdens første el–ferge utviklet som resultat av samarbeid mellom maritim sektor og Statens vegvesen.

Vertskommunesamarbeid og anbudsregler

De nye EU–direktivene unntar samarbeid mellom offentlige enheter – såkalt offentlig–offentlig samarbeid – fra anbudsreglene. Kommunal– og moderniseringsdepartementet vurderer i den forbindelse behovet for eventuelle tilpasninger av reglene for vertskommunesamarbeid i lys av direktivene (Kommuneproposisjonen, kap. 6.5.3) .

Mva–kompensasjon utvides

Kompensasjonsordningen som skal gjøre at mva blir nøytral mellom kommunal egenproduksjon og kommunenes kjøp av tjenester fra andre, utvides. Det gjelder privatskolers anskaffelser til oppføring og drift av internatdelen. Forslag om utvidelse varsles i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. (Revidert nasjonalbudsjett, kap.4.2.3).

For lavt kontrollnivå i Vegvesen-kontrakter

Statens vegvesen tar selvkritikk etter at Vegtilsynet har avdekket for lavt kontrollnivå i tre av driftskontraktene til etaten i Region sør, skriver bygg.no. De undersøkte kontraktene var Ringerike, Hallingdal og Vest-Telemark, og tilsynet viste blant annet for lavt kontrollnivå på gang- og sykkelveier.

Spart en million tonn CO2

ICLEI er et internasjonalt nettverk med godt 1000 byer verden over. Formålet er å bidra til å bygge en bærekraftig fremtid. Gjennom de siste 20 årene har ICLEI vært involvert i 150 prosjekter, organisert 100 konferanser, seminarer og workshops, lært opp over 2000 personer, støttet 300 byer i mer enn 50 land og spart om lag en million tonn CO2.

Småforetak havner lett i klemme

Høye krav i forbindelse med offentlige anskaffelser gjør at småforetak lett havner i en klemme. Det forteller Kurt Lindberg, som eier Lindbergs Ventilation i Helsingborg i Sverige. Da hans bedrift nådde omsetningskravet på 10 millioner kroner, ble dette plutselig endret til 15 millioner og muligheten til å delta i en anskaffelse forsvant brått.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 13. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.