IKT-Norge slår til: Miljø som tildelingskriterium skal alltid vektes med minst 50%

Anbud365: IKT-Norge slår til Miljø som tildelingskriterium skal alltid vektes med minst 50%I stortingsmeldingen om smartere innkjøp (Meld. St. 22 (2018–2019)) varslet regjeringen en handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Innspillsfristen var 31.04.2020, men handlingsplanen er fremdeles uteblitt, nå er det 11 dager igjen til valget, konstaterer IKT-Norge. På bildet Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Skriv ut artikkelen

IKT-Norge krever kraftig innstramming av anskaffelsesforskriften: Den må strammes inn for å fylle sin funksjon slik at miljøforhold, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 50% ved offentlige innkjøp. Kravet fremsettes i dag i forbindelse med lanseringen resultatene fra en omfattende bærekraft-undersøkelse, der status for bruk av bærekraft som tildelingskriterier bl.a. er med. Samtidig lurer IKT-Norge hvor det blir av den varslede handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser.

I dag kom IKT-Norge med  IT i Praksis i samarbeid med Rambøll Management Consulting Digitaliseringsdirektoratet, Visma og NTNU. «IT i praksis» er den mest omfattende undersøkelsen i sitt slag i Norge, og bidrar med viktige faktabaserte innspill til digitaliseringsdebatten. I år blir «IT i praksis», som måler temperaturen på digitaliseringen i offentlig sektor, gjennomført for 14. gang.

Anskaffelsesfunn

Også anskaffelser er tema i undersøkelsen, og blant funnene:

•        23 % av virksomhetene oppgir at bærekraft vektes 25% eller mer som tildelingskriterier i virksomhetens teknologianskaffelser

•        35,5% av virksomhetene svarer at de har begynt å planlegge grønne teknologianskaffelser

•        23,7% oppgir at de det siste året har gjennomført en grønn teknologianskaffelse

Når det gjelder grønne offentlige anskaffelser avdekker «IT i praksis» at særlig mangelfull kompetanse og oversikt over løsninger utpeker seg som barrierer både for å planlegge og gjennomføre grønne anskaffelser.

Bærekraft i liten grad

Offentlige anskaffelser utgjør 16% av Norges totale klimafotavtrykk, ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (DFØ). Flere grønne teknologianskaffelser kan spille en viktig rolle for å skape en mer bærekraftig offentlig sektor, heter det fra IKT-Norge. «IT i praksis» viser imidlertid at bærekraft i liten grad vektes som tildelingskriterier både i statlige og kommunale virksomheters teknologianskaffelser. Virksomhetene som svarer at de har en tydelig definert bærekraftstrategi, har i større grad planlagt og/eller gjennomført grønne teknologianskaffelser enn de som ikke har en tydelig definert bærekraftstrategi.

I stortingsmeldingen om smartere innkjøp (Meld. St. 22 (2018–2019)) varslet regjeringen en handlingsplan for økt andel grønne og innovative anskaffelser. Innspillsfristen var 31.04.2020, men handlingsplanen er fremdeles uteblitt, nå er det 11 dager igjen til valget.

Ikke godt nok

IKT-Norge mener at dette ikke er godt nok:

– Etter forskrift om offentlige anskaffelser (§ 7-9) skal “oppdragsgiveren legge vekt på å minimere miljøbelastningen …” Likevel ser vi alt for ofte i praksis at pris er det eneste eller viktigste kriteriet i anbudskonkurransen. Selv i kommuner som styres av politikere med skyhøye klima og miljøambisjoner, glipper dette ubehagelig ofte. Smarte byer og bygder er ikke smarte dersom de ikke også er bærekraftige. Billig teknologi må byttes ut oftere. I tillegg er det en åpenbar miljøgevinst i reparasjon av elektroniske enheter fremfor å kjøpe nytt. Ved innkjøp av teknologi, digitale løsninger og smarte innretninger, må bærekraftsperspektivet vektes over pris. Forskriften må strammes inn for å fylle sin funksjon slik at miljøforhold, når det er et tildelingskriterium, alltid skal vektlegges med minst 50% ved offentlige innkjøp.

De mindre kommunene

De mindre kommunene har i minst grad har en tydelig definert bærekraftstrategi. De mindre kommunene er også de som i minst grad har gjennomført en grønn teknologianskaffelse de siste 12 månedene. De mindre og mellomstore kommunene svarer i undersøkelsen enten at bærekraft vektes lavt som tildelingskriterium, eller at de ikke vet eller at det ikke er aktuelt å vekte i sin virksomhet. Det er også de mindre kommunene som i størst grad svarer at de innen sin virksomhet har mangelfull kompetanse og mangelfull oversikt over løsninger i markedet for å gjennomføre grønne anskaffelser.

1 kommentar på "IKT-Norge slår til: Miljø som tildelingskriterium skal alltid vektes med minst 50%"

  1. Veldig interessant dette her. Jeg skrev en fordypningsoppgave om temaet tidligere i år i forbindelse med studier. Det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha intervjuet en del innkjøpsmiljøer er at det ikke står på viljen. Mange ønsker å ha større innslag av miljøvekting i sine anskaffelser, men det nytter ikke med pålegg sålenge kompetansen ikke er tilstede. Mange av innkjøpsmiljøene i kommune Norge er små og det blir naivt å tro at pålegg løser et kompetansegap. Mange kvier seg med å innarbeide miljø som tildelingskriterium rett og slett fordi de ikke vet hvordan de skal evaluere. Jeg lanserte ideen om at Leverandøruviklingsprogrammet (LUP) kan bygge opp kompetanse og ressurser på miljøområdet som kan være med på å støtte kommunene. Et slikt tiltak sammen med pålegg har jeg stor tro på 😀

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.