Innkjøper med god dose virkelighetsorientering til de som skal foreslå nye lover

Anbud365: Innkjøper med god dose virkelighetsorientering til de som skal foreslå nye loverAnskaffelsesregelverket oppleves som fullt av fallgruver og med kryssreferanser som det ikke alltid er så lett å få øye på ved første øyekast, skriver Stine Vandbakk-Knudsen, fagansvarlig for anskaffelser i Veas, Norge største renseanlegg, til Anskaffelsesutvalget.

Skriv ut artikkelen

Inn i sitt arbeid har nå Anskaffelsesutvalget fått en god dose virkelighetsorientering – fra en som har noen måneder bak seg som innkjøper i det offentlige og som skal omsette deres forslag i praksis. – Når regelverket nå skal revideres, oppfordrer jeg til at det også tas med i vurderingene at det skal være mulig for oppdragsgiver å følge opp kravene som stilles, skriver Stine Vandbakk-Knudsen. Hun er fagansvarlig for anskaffelser i Veas, Norge største renseanlegg.

Veas renser avløpsvannet fra innbyggerne i Oslo, Asker, Bærum og deler av Nesodden kommune. Vandbakk-Knudsen har vært fagansvarlig for anskaffelser i selskapet drøyt sju måneder. I den tiden har hun gjennomført i overkant av 40 konkurranser, og er på vei til å bli sertifisert innen offentlige anskaffelser. Hun deler i et høringsinnspill sine erfaringer med Anskaffelsesutvalget som nå arbeider med sin delutredning nr. 2 – for levering tidlig i mai neste år.

Tosidighet

– For meg, skriver hun, har erfaringen så langt vært at det er en tosidighet i hvordan offentlige anskaffelser er regulert i dag. På den ene siden er det tydelige rammer, klare mål og velregulerte prosedyrer som skal følges for å gjøre en god anskaffelse i henhold til lovverket. Dette oppleves som tydelig og klart å forholde seg til. For en som kommer fra det private kan det til og med oppleves som trygt å ha disse rammene for hvordan en anskaffelse skal gjennomføres, det er lett å veilede organisasjonen til rett prosedyre og siden det finnes så mange gode veiledere og maler tilgjengelig så gjør det også jobben lettere.

Men på den andre siden oppleves regelverket som fullt av fallgruver og med kryssreferanser som det ikke alltid er så lett å få øye på ved første øyekast, fremholder hun: – Det gjør at frykten for å gjøre feil blir helt reell når man mottar tilbud som vi opplever at ikke helt svarer ut det vi har bedt om eller inneholder klare avvik av forskjellig art. Mange med meg med ansvar for innkjøp i det offentlige, sitter alene om ansvaret, og det er ikke mange andre i bedriften som har kompetanse innenfor dette feltet. Det ligger krav på oppdragsgiver som er tidkrevende å forholde seg til og ikke minst fordrer det kompetanse innen flere fagområder.

Mulig å følge opp kravene

– Når regelverket nå skal revideres, oppfordrer jeg til at det også tas med i vurderingene at det skal være mulig for oppdragsgiver å følge opp kravene som stilles, skriver Stine Vandbakk-Knudsen i Veas. Hvilke krav er det også andre instanser i samfunnet som skal følge opp? F.eks. Arbeidstilsynet, skattemyndigheter, osv. Hvilke krav er det rimelig å legge på en oppdragsgiver? Kravene bør også hjemles i loven slik at det er mulig å følge opp uten å måtte legge inn egne punkter om dette i kontraktene, og da med risikoen for at en leverandør ikke aksepterer dette.

Feil, frykt og avvisning

Men også konkrete merknader følger med:

  • Vi opplever det som problematisk at oppdragsgiver risikerer et større økonomisk ansvar for feil som er mindre straffverdige enn ulovlige direkte anskaffelser. Det økonomiske ansvaret bør stå i bedre forhold til den feilen som er begått.
  • Frykten for å gjøre innkjøpsfeil kan forhindre effektive og gode anskaffelser. Når man f.eks. ønsker å fremme innovative løsninger, men samtidig opplever en reell risiko for å trå feil i anskaffelsesjusen under evaluering og tildeling, og da følgelig en økt risiko for erstatning, kan det føre til at man velger en anskaffelsesrettslig tryggere vei.
  • Reglene om avvisning i offentlige anskaffelser kan oppleves som innfløkte og krevende å navigere seg frem i. Dagens regelverk er ikke alltid innrettet slik at det gjør valgene enklere å ta, snarere tvert imot. Det hadde hjulpet om ordlyden var litt klarere, og det i mindre grad var lagt opp til skjønnsvurderinger.
  • Det at KOFA har flere motstridende avgjørelser over tilsynelatende like saker gjør også at man blir redd for å gjøre feil. Dette er lite hensiktsmessig og fører til at innkjøpsprosessene oppleves som mer krevende enn de trenger å være.

Bli den første til å kommentere på "Innkjøper med god dose virkelighetsorientering til de som skal foreslå nye lover"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.