Også Trøndelag fylkeskommune med anskaffelsesstrategi på ekstern høring

Anbud365: Må få seg rutiner for å sikre etterlevelse og evaluering av innovative anskaffelserTrøndelag fylkeskommune, her ved fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun, har et godt grunnlag for å etablere nødvendige rutiner om innovasjonsmetodikk knyttet til innovative anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Også Trøndelag fylkeskommune legger sin nye anskaffelsesstrategi ut på høring før den endelig vedtas. Innkjøpsmakten skal, heter det i utkastet, bidra til at fylkeskommunen når målet om å bli klimanøytral innen 2030. Anskaffelseskompetansen skal styrkes, og det skal legges til rette for at lokalt næringsliv kan delta i anskaffelser. Økt omsetning av regionale varer og tjenester inklusive lokale mat- og råvarer er med, likeledes at fylkeskommunen ikke skal anskaffe tropisk tømmer, trevirke eller produkter basert på tropiske tre med mindre det foreligger pålitelige godkjenningsordninger.

Anskaffelser utgjør nesten halvparten av fylkeskommunens årlige budsjett. Den kjøpte varer og tjenester for ca. 4,2 mrd i 2021. Nylig gjorde fylkesutvalget vedtak om å sende utkast til ny anskaffelsesstrategi på offentlig høring før den på nytt fremmes til fylkesutvalget og fylkestinget til behandling.

Anskaffelsesstrategien skal tjene som et strategisk verktøy for å oppnå effektiv drift, slår fylkeskommunen fast. I tillegg skal den bidra til å redusere klimautslipp, sikre at gode og fremtidsrettede løsninger anskaffes, og ivareta fylkeskommunens samfunnsansvar gjennom bl.a. seriøsitetsbestemmelser og leverandørutvikling. Anskaffelsesstrategiens formål er å understøtte fylkeskommunes øvrige planer og strategier og være i tråd med fylkeskommunens visjoner og verdier.

Bruke innkjøpsmakten

Det fremgår av strategien at fylkeskommunen skal sikre sunne markedsmessige prinsipper og hindre unødig offentlig ressursbruk og uetisk/korrupsjonslignende atferd i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det ligger et betydelig potensial i at offentlig sektor benytter innkjøpsmakten til å fremme innovasjon og nyskaping, og bidrar til leverandørutvikling og fremvekst av nye markeder, heter det.

I anskaffelsesstrategien legges det vekt på klima/miljø og bærekraft, digitalisering og innovasjon. Det innebærer at anskaffelsene skal bidra til at fylkeskommunen skal nå målet om å bli klimanøytral innen 2030 gjennom bl.a. å stille riktige miljøkrav i anskaffelser, utvikle konkrete klimamål for fylkeskommunale innkjøp mv. Standardisering og effektivisering av anskaffelsesprosessen ved ytterligere digitalisering er sentralt i strategien, likeledes å benytte e-handel der det er mulig. Bl.a. gjennom markedsdialog og samarbeid med andre virksomheter tilsier strategien fokus på å videreutvikle metodikk for mer kostnadseffektive og klimasmarte innovative anskaffelser.

Fire delmål

Det er i strategien skissert fire delmål med beskrivelse av ønsket effekt og tiltak: God behovsdekning og fremtidsrettede løsninger, anskaffelsens betydning for effektiv tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og samfunnsansvar. Strategien er lagt på et overordnet nivå, og oppfølgingen skal skje gjennom konkrete tiltak i ulike handlingsplaner.

Blant tiltakene er å videreutvikle og styrke anskaffelseskompetansen og at fylkeskommunene skal legge til rette for at lokalt næringsliv kan delta i anskaffelsesprosesser som den gjennomfører. Økt omsetning av regionale varer og tjenester, står blant tiltakene, inklusive lokale mat- og råvarer og i tråd med Trøndersk Matmanifest. Gjenbruk skal vurderes før det besluttes kjøp, fremgår det av tiltakene i strategidokumentet. Fylkeskommunen virksomheter skal for øvrig ikke anskaffe tropisk tømmer, trevirke eller produkter basert på tropiske tre med mindre det foreligger pålitelige godkjenningsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret eller trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst.

Bli den første til å kommentere på "Også Trøndelag fylkeskommune med anskaffelsesstrategi på ekstern høring"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.