Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer

Anbud365: Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer- Vi har jobbet fram en strategi som vi anser som enklere å gjennomføre både med tanke på tid og ressurser. Det er en modell som kan være av interesse for mange mindre kommuner, sier Kjærsti Theodorsen, rådgiver innkjøp i ØRIK (Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid).

Skriv ut artikkelen

Kommuner på Øvre Romerike satser på stedlige kontroller som første tiltak i kontraktsoppfølgingen i stedet for dokumentgjennomgang som de fleste andre strategier legger opp til. Det skjer i samarbeid med Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike og kemnerkontoret. Ved stedlig kontroll kan risikofaktorer avdekkes og gi grunnlag for ytterligere og mer grundig kontroll. Synligheten av kontrollene øker ved å møte opp på arbeidsstedet, og kommunene har tro på at dette kan virke preventivt når det gjelder sosial dumping.

Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) har utviklet en strategi for arbeid mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Den skal gjelde for ØRIKs kontrakter og de kontrakter hvor ØRIK bidrar i anskaffelsen. ØRIK er et forpliktende samarbeid mellom Akershus-kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Kjærsti Theodorsen, rådgiver innkjøp i ØRIK forteller at strategien trer i kraft etter vedtak i den enkelte kommune og varer i inntil fire år til 1.1.2022. – Vi har jobbet fram en strategi som vi anser som enklere å gjennomføre både med tanke på tid og ressurser, fremholder Theodorsen, og hun mener dette er en modell som kan være av interesse for mange mindre kommuner. ØRIK har fått til et godt samarbeid med Arbeidsgiverkontrollen på Øvre Romerike og kemnerkontoret.

Theodorsen sier at ved å få relevante klausuler inn i konkurransedokumentene og kontraktene kan man, på sikt, dra nytte av den kompetanse og erfaring som Arbeidsgiverkontrollen allerede sitter på. – Vi har også stor tro på at der vi finner avvik på de stedlige kontrollene, vil vi stå bedre rustet til å sette inn konkrete og målrettede tiltak på leverandører og/eller prosjekter som vi anser som mer risikofylt enn andre og ressursbruken vil derfor forhåpentligvis være mer hensiktsmessig med tanke på å redusere sosial dumping, poengterer hun. Viktige tiltak i strategien:

Forberedelsesfasen

 • Anskaffelsesstrategien for konkurransen skal inkludere en risikovurdering med tanke på sosial dumping/arbeidskriminalitet
 • Kontraktsvilkår som gjelder sosial dumping skal synliggjøres i kontrakten og i kunngjøringen
 • System for egenrapportering og innsynsrett i skatte- og avgiftsinformasjon skal varsles ved kunngjøring
 • Kvalifikasjonskravene skal sikre at leverandørene lever opp til vår målsetting med tanke på lønns- og arbeidsvilkår
 • Det skal legges til rette for at andre kriterier enn pris evalueres i en konkurranse for å sikre det beste forholdet mellom pris og kvalitet

Tiltak i kontrakten

 • Kontraktene skal inneholde relevante krav til forhold rundt lønns- og arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen
 • Kontrakten skal inneholde tydelige sanksjoner ved brudd på bestemmelsene som gjelder lønns- og arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen

Kontraktsoppfølging

 • Det skal utarbeides en risikovurdering tilknyttet hver enkelt kontrakt
 • For kontrakter med middels eller høy risiko skal det gjennomføres en stedlig kontroll i samarbeid med Arbeidsgiverkontrollen
 • Ved funn av avvik i den stedlige kontrollen skal det vurderes dokumentgjennomgang og/eller bokettersyn. Gjennomgang/ettersyn gjennomføres av Arbeidsgiverkontrollen, kemner, politi eller uavhengig 3. part på bakgrunn av alvorlighetsgraden i funnene.

Rapportering

 • Hver kontroll avsluttes med en rapport med oversikt over type kontroll, hva som ble kontrollert, hvilken dokumentasjon som ble innhentet, eventuelle funn, hvilke krav som ble satt og frister som ble gitt.
 • Eventuell jevnlig rapportering i henhold til interne retningslinjer i den enkelte kommune.
 • Årlig rapport med oversikt over alle gjennomførte kontroller og eventuelle funn
 • Etablering av OBS-liste og svarteliste over leverandører basert på funn i kontrollene

Bli den første til å kommentere på "Satser på kontraktsoppfølging ute på arbeidsstedet for å avdekke risikofaktorer"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.