Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. mars

Anbud365: Offentlige anskaffelser Stort og smått 24. marsAsplanViak har kartlagt klimagassutslippet til Universitet i Sørøst-Norge og i rapporten gis det på den bakgrunn et par råd på veien videre: Vekting av miljøkrav i anskaffelser, herunder stille krav om miljøsertifiserte leverandører. Og: Klimavennlige valg i mindre anskaffelser, for eksempel møtemat. På bildet universitetets rektor, Petter Aasen (foto: Universitetet i Sørøst-Norge).

Skriv ut artikkelen

Nytt kriteriesett for kjøp av person- og varebiler fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring), og IKT-Norge kritisk til innretningen av regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav. Forskningsrådet etterlyser mer ambisiøse offentlige oppdragsgivere, Arbeidstilsynet varsler tiltak bl.a. i forbindelse med bl.a. Norgesmodellen og på Romerike i Viken skal kravene til leverandører skjerpes. Svenskenes nasjonale innkjøpsstrategi skal gjennomgås, og i en kommune manglet konkurransegrunnlaget i en anbudskonkurranse. Dette og mye mer kan du lese om nedenfor.

Nytt kriteriesett for kjøp av person- og varebiler

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har publisert oppdaterte krav som gir så stor klimaeffekt som mulig, og er enklere å bruke enn før. De bygger på lovkravet om nullutslipp, med noen unntak. DFØ holder webinarer om dette i mars.

Nytt energiskjema for leietakere

Høye og uforutsette energipriser har vært en utfordring også for offentlige leietakere. DFØ beta-tester nå et nytt skjema som kan brukes til å få innsikt i og oversikt over energiforbruket.

Miljøkrav: Gode intensjoner, feil innretning

IKT-Norge støtter intensjonene i regjeringens forslag om til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, men mener at et absolutt krav om at miljø alltid skal vektes med minst 30% i alle offentlige innkjøp vil gjøre mer skade enn nytte.

Må bli mer ambisiøse

Offentlige aktører må bli mer ambisiøse i innkjøpsarbeidet – gjennom innovative offentlige anskaffelser hvor bedrifter konkurrerer om å utvikle nyskapende løsninger på konkrete behov, skriver adm. dir i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit i Dagens Perspektiv.

Klimagassutslipp-råd

AsplanViak har kartlagt klimagassutslippet til Universitet i Sørøst-Norge og i rapporten gis det på den bakgrunn et par råd på veien videre: Vekting av miljøkrav i anskaffelser, herunder stille krav om miljøsertifiserte leverandører. Og: Klimavennlige valg i mindre anskaffelser, for eksempel møtemat.

Skjerper kravene til leverandører

Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) har vedtatt at samarbeidskommunene bør innføre strengere seriøsitetsbestemmelser for leverandører innen bygg, anlegg og renhold. Øvre Romerike innkjøpssamarbeid har laget en anbefaling. I GRIP er Romerike-kommuner og fylkeskommunes med.

Norgesmodellen og Arbeidstilsynet

Fremover skal vi definere konkrete tiltak innen sosial og miljømessig bærekraft, som ved blant annet offentlige anskaffelser og reisevirksomhet. Dette vil vi se i sammenheng med Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, skriver Arbeidstilsynet i sin 2022-rapport.

Innovasjonssamarbeid i byggebransjen

Statsbyggs nye finansieringskonsept ByggBOKS skal bidra til rask og målrettet innovasjon sammen med byggebransjen. Den første ByggBOKS-konkurransen er utlyst nå. Anskaffelsen går ut på å utforske organisatoriske forutsetninger for å vurdere nye forretningsmodeller for solceller og teknisk utstyr i Statsbyggs bygninger.

Øke andelen kvinnelige lærlinger

Sammen med Byggenæringens Landsforening og Utdanningsetaten ønsker Oslobygg tiltak for å få flere kvinner inn i næringen. I pilotprosjektet Tøyenbadet er målet å øke andelen kvinnelige lærlinger. I anbudskonkurransen er målet at kvinnelige lærlinger skal utføre minst 20% av timene som er satt av til lærlingeplasser, ifølge Bergens Tidende.

Viktige anbudskriterier

Konsulentenes formelle utdanning og relevante arbeidserfaring i konsulentrettede IKT-virksomheter er blant de viktigste konkurranseparameterne i denne delen av næringen. Offentlige oppdragsgivere er en viktig del av markedet, der de samme faktorene er viktige deler av tildelingskriteriene i anbudskonkurranser, heter det i en Abelia-rapport.

Anskaffelsesstøtte til Ukraina

Forsvarsmateriell har signert intensjonsavtale med ukrainske Defence Procurement Agency (DPA). Den beskriver støtten DPA skal få til å etablere en anskaffelsesorganisasjon for forsvarsmateriell. Avtalen har en varighet på tre år. Forsvarsanskaffelser i Ukraina har hatt utfordringer med korrupsjon og andre misligheter.

Offentlige innkjøp og frakt av varer

Hjemflytting av industrien har en viktig konsekvens. Den sparer miljøet for store miljøutslipp knyttet til frakt av varer. Hvor stor miljøgevinsten blir, kan norske bedrifter og det offentlige påvirke via sine innkjøps- og anbudskrav, mener GD på lederplass.

Tungrodd byråkrati og grønt skifte

Fornybarframdriften i det offentlige får kritikk: – Det går for treigt! Det er anskaffelsesprosedyrer og anbudsregler som tar altfor mye tid. I dag er det altfor mye tungrodd byråkrati, og det offentlige risikerer at det grønne skiftet passerer uten at de blir med reisen, mener daglig leder Aksel Kverneland i Kverneland Energi.

Avlyser anbudskonkurranse

Det lå an til ti nye år med hurtigbåter på diesel. Derfor valgte Kolumbus å avlyse anbudskonkurransen som skulle gi et nytt rutetilbud fra 2024. Den nye anbudsperioden skulle starte 1. januar neste år og vare i ti år, ifølge Haugesund Avis.

Ombruks-anbud kommer, trenger kompetanse

Potensialet for ombruk innen VVS er stort og uutnyttet. – Når de første anbudene som omfatter ombruk av VVS-utstyr kommer, må bransjen ha kompetansen til å gjennomføre prosjektene. For å rigge bransjen for dette trenger vi et kompetanseløft og at alle involverte aktører kommer på banen, sier adm.dir. Thor Lexow i VKE til VVS Aktuelt.

Anbud uten konkurransegrunnlag

Inderøy kommune høster kritikk etter anbudsrunde i forbindelse med rivning og sanering av en skole. I anbudsutlysningen fra kommunen på Doffin, gikk det fram at «kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget». Problemet var imidlertid at det ikke var vedlagt noe konkurransegrunnlag, skriver Trønder-Avisa.

Panel for kunnskapsdeling

Danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil etablere et panel, der medlemmene basert på to-tre spørreundersøkelser i året, skal dele sine kunnskaper om – og erfaring med emner innenfor offentlige anskaffelser. Det er en frivillig ordning og medlemmer søkes nå.

Når borgermesteren vinner anbudet

Læsø-borgemesteren møter kritikk fordi han gjennom flere år har mottatt millioner av kroner for å selge varer og tjenester til egen kommune gjennom private selskaper – stort sett uten anbudskonkurranser. Det skriver udbudsmedia.dk om.

Skal gjennomgå svensk anskaffelsesstrategi

Riksrevisionen i Sverige anbefaler at Upphandlingsmyndigheten jevnlig følger opp den nasjonale anskaffelsesstrategien. Med utgangspunkt i dette har regjeringen besluttet å gjennomgå strategien for å finne tiltak som kan støtte innkjøpsorganisasjoner og gjør det lettere for leverandører å delta i offentlige anskaffelser.

Hjelp til å ta ansvar for brukt el-avfall

For å hjelpe innkjøpere og IT-bransjen med å ta større ansvar for det voksende problemet som utbrukte IT-produkter forårsaker i utsatte områder over hele verden, har TCO Development godkjent to innsamlingsforetak som oppfyller sosiale og miljømessige krav

Bli den første til å kommentere på "Offentlige anskaffelser: Stort og smått 24. mars"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.