Ekspertutvalg: Aktive innkjøpsprosesser for å fremme grønn innovasjon

Anbud365: Ekspertutvalg: Aktive innkjøpsprosesser for å fremme grønn innovasjonStatsminister Erna Solberg – fra venstre – og klima- og miljøminister Vidar Helgesen mottok rapporten fra Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft fra Connie Hedegaard og Idar Kreutzer (Foto: Jo Randen).

Skriv ut artikkelen

Offentlige anskaffelser skal være grønne. Livssyklusperspektivet skal legges til grunn i anskaffelser. Det foreslår Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, samtidig som utvalget oppfordrer til aktive innkjøpsprosesser for å fremme innovative og klimavennlig produkter og tjenester, og stimulere grønn innovasjon. Innkjøpsprosessene i dag stemples som passive.

Utvalget har nylig lagt fram sin rapport med forslag og anbefalinger. Utvalget har bestått av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Hedegaard har tidligere vært klimakommisær i EU og klima- og energiminister i Danmark. Idar Kreutzer er administrerende direktør i Finans Norge.

I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Offentlige anskaffelser har en sentral plass i forslaget – det er blant temaene som ifølge utvalget er særlig viktige. 

Akselerere det grønne skiftet

– Offentlig sektors innkjøpsmakt må benyttes for å akselerere det grønne skiftet, skriver utvalget i sin rapport. Utgangspunktet må være at alle offentlige anskaffelser skal være grønne. Samtidig må offentlige anskaffelser brukes som verktøy for å drive innovasjon. Innkjøpsprosessen må bidra til å skape markeder for nye produkter, tjenester, teknologier og løsninger. Der det er, eller kan utvikles, gode markedsbaserte løsninger, bør ikke det offentlige selv utvikle konkurrerende løsninger. Ambisiøse funksjonskrav bør legges til grunn for offentlige anskaffelser med potensiell klimagevinst.

Utvalget fremholder at det offentlige i egne beslutninger om investeringer og anskaffelser må legge kostnader og miljøvirkninger i et livssyklusperspektiv til grunn.  Slik kan det offentlige styrke konkurransekraften til produkter som har høy kvalitet og lang levetid.

Senter for innkjøpskompetanse

Det foreslås opprettet et nasjonalt senter for innkjøpskompetanse, og utvalget begrunner det slik: For å realisere potensialet som det nye regelverket for offentlige anskaffelser legger til rette for, må institusjonelle og kompetansemessige barrierer overstiges. Frykten for å ta risiko kan føre til at innkjøper fortsetter praksisen med passive innkjøp.

– Det må utvikles en dynamisk læringskultur der det sikres at læringspunkter defineres og deles, slik at kompetansen hele tiden øker, heter det. I Norge er ansvaret for offentlige innkjøp svært desentralisert, og det er ikke rimelig å forvente at alle innkjøpere lokalt besitter den nødvendige kunnskap og erfaring.

Det offentlige, samt virksomheter som er omfattet av loven om offentlige anskaffelser, oppfordres til aktivt å fremme innovative og klimavennlig produkter og tjenester, og stimulere grønn innovasjon gjennom sine innkjøp. Utvalget kritiserer dagens innkjøpsprosesser:

Passive innkjøpsprosesser

– For å sikre effektiv utnyttelse av fellesskapets ressurser er det i de offentlige innkjøpsprosessene vektlagt lavest mulig pris for en gitt leveranse, og like konkurransevilkår for tilbyderne. Dette er passive innkjøpsprosesser der etterspørselen dreies mot kjente produkter, etablerte løsninger og utprøvde teknologier. I nær sagt samtlige av de innspillsmøter utvalget har avholdt, har det blitt påpekt at de offentlige innkjøpsprosessene i svært liten grad bidrar til innovasjon og adopsjon av nye lavutslippsteknologier og -løsninger. Etter vår vurdering er den næringspolitiske effekten av offentlige innkjøp i Norge å presse marginene på gårsdagens teknologier.

Bli den første til å kommentere på "Ekspertutvalg: Aktive innkjøpsprosesser for å fremme grønn innovasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.